Jon Lamvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Lamvik

Trond Oskar Aamo, Olav Spigset, Lars Slørdal, Jon Lamvik
24.06.2019
Hans Cato Guldberg døde den 25. mars 2019 etter lengre tids sykdom, 84 år gammel. En bauta innenfor farmakologi, medisinsk forskningsetikk og ledelse er borte. Hans Cato ble født på Røros. Han tok...
Jon Lamvik
26.02.2009
I Tidsskriftet nr. 23/2008 ga Torunn Janbu en oppsummering av Legeforeningens syn på legedekning og legekompetanse i sykehjem ( 1 ). Hun foreslo et formalisert kompetanseområde for alders- og...
Jens Hammerstrøm, Irene Line Aasland, Ragnar Telhaug, Torolf Moen, Bottolf Lødemel, Yngve Sørum, Robert Brudevold, Oluf Herlofsen, Jon Hjalmar Sørbø, Turid Almvik, Jon Lamvik
07.10.2004
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) ble utviklet som behandlingstilbud på 1980-tallet, og vurdert innført i Norge som rutinebehandling på begynnelsen av 1990-tallet. Det var den gang...
Jon Lamvik
18.12.2003
Foto Jon Lamvik Jeg besøkte Ulugbeks observatorium under en tur til Sentral-Asia sommeren 2002. Observatoriet er oppkalt etter Ulugbek Muhammad Taragai (1394 – 1449), som var Usbekistans hersker...
Jon Lamvik
12.06.2003
Andelen av medisinere i stipendiatstillinger ved de medisinske fakultetene er blitt sterkt redusert i løpet av 1990-årene, samtidig som andelen av leger i vitenskapelige stillinger ved disse...
Jon Lamvik, Peter F. Hjort
28.08.2003
I Tidsskriftet nr. 12/2003 har Per Fugelli & Jan Helge Solbakk en artikkel om «forebyggende selvransakelse» med tilknytning til 400-årsjubileet for det norske helsevesen ( 1 ). Artikkelen gir en...