Høye innleggelsestall - manglende dialog mellom første- og annenlinjetjenesten?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Primærlegene i Lofoten ble bedt om å vurdere og foreslå tiltak som kunne redusere antall innleggelser i Medisinskavdeling, Lofoten sykehus. Vurderingene ble sammenholdt med oppfatningene til sykehusdirektøren og avdelingsoverlegenved Medisinsk avdeling. De tiltakene primærlegene mente ville være av størst betydning, var å opprette akuttmedisinskpoliklinikk, bedre kontinuiteten i legebemanningen i kommunene, øke antall sykehjemsplasser og etablere et felleslegeforum for primærleger og sykehusleger. Alle prioriterte tiltak uttrykte direkte eller indirekte et behov for bedresamarbeid og dialog mellom primærhelsetjenesten og sykehuset.

  Bare halvparten av primærlegene hadde tro på at det var mulig å redusere antall innleggelser. Dette kan være etuttrykk for skepsis til nåværende organisering av helsevesenet. Kanskje det nå er på tide å prøve ut alternativeforvaltningsmodeller, hvor første- og annenlinjetjenesten betraktes som en felles behandlingskjede og administreres somen enhet?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media