John Kjekshus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Kjekshus

Lars Gullestad, John Kjekshus
06.03.2003
Hjertesvikt er et stort medisinsk problem, med prevalens på 1 – 3 %, høy mortalitet og morbiditet og redusert livskvalitet. Det foreligger ingen egne studier over forekomst av hjertesvikt i Norge,...
Lars Gullestad, Halfdan Aass, Arne K. Andreassen, Halfdan Ihlen, Svein Simonsen, John Kjekshus, Lisbeth Wikeby, Sigurd Nitter-Hauge, Jan G. Fjeld, Egil Lien, Thor Ueland, Stig S. Frøland, Pål Aukrust
20.06.2001
I de siste årene har det vært en betydelig fremgang i behandlingen av kronisk hjertesvikt. Kirurgisk behandling (bypassoperasjoner og behandling av klaffefeil) og medisinsk behandling med nye...
Arne K. Andreassen, Steinar Madsen, John Kjekshus, Svein Simonsen
20.04.2001
Lungekretsløpet utgjør normalt et lavtrykkssystem. Et middeltrykk i a. pulmonalis som overstiger 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg under belastning, defineres som pulmonal hypertensjon (1) og er...
Jørgen Gravning, Åshild Vege*, John Kjekshus
24.08.2006
En 54 år gammel tidligere frisk mann ble innlagt ved Rikshospitalet med diagnosen ustabil angina pectoris, etter førstegangsanfall med brystsmerter. Innleggelseskvelden hadde pasienten vært ute på...