Kylothorax etter trykkpneumothorax

Johansen AM, Haanæs OC Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kylothorax er en tilstand med lymfeansamling i pleurahulen. Årsaken er vanligvis skade av ductus thoracicus eller neoplasmer i mediastinum. Skaden kan være iatrogen i forbindelse med thoraxkirurgi, men den kan også skyldes eksterne traumer. Kylothorax som følge av trykkpneumothorax er ikke tidligere beskrevet. Vi rapporterer et tilfelle hvor dette åpenbart var den direkte årsaken til pasientens kyløse pleuraeffusjon.

Anbefalte artikler