Johan Kvalvik Stanghelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Kvalvik Stanghelle

Kari Fismen, Johan Kvalvik Stanghelle
03.05.2007
I perioden november 1998-februar 2000 ble det ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter gjennomført en studie som kartla den fysiske og psykiske tilstanden hos 50 brystkreftopererte kvinner ( 1 ,...
Birgitta Langhammer, Johan Kvalvik Stanghelle
10.10.2001
Basert på en undersøkelse publisert i Clinical Rehabilitation (1) Fysioterapibehandling ved hjerneslag kan gjennomføres etter flere forskjellige tilnærminger, som for eksempel proprioseptiv...
Elisabeth Farbu, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Vegard Strøm, Arve Opheim, Johan Kvalvik Stanghelle, Johan A. Aarli
23.09.2004
Postpoliosyndrom er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg minimum 15 år etter akutt poliomyelitt (polio) ( 1 ). Som årsaker til denne svikten...
Ingebjørg Irgens, Linn Kleven, Hilde Sørli, Johan Kvalvik Stanghelle, Tiina Rekand
20.10.2015
Outpatient telemedical follow-up can facilitate quick and ongoing contact between the patient and the primary and specialist healthcare services. A recent pilot study on telemedical follow-up of...
Live Landmark, Rolf Marvin Bøe Lindgren, Børge Sivertsen, Per Magnus, Sven Conradi, Signe Nome Thorvaldsen, Johan Kvalvik Stanghelle
15.03.2016
The cause of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalopathy (CFS/ME) is not well understood and is disputed, and therapeutic options are limited. Many patients who attended the Lightning Process...
Live Landmark, Rolf Marvin Bøe Lindgren, Børge Sivertsen, Per Magnus, Sven Conradi, Signe Nome Thorvaldsen, Johan Kvalvik Stanghelle
15.03.2016
Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er uavklart og omstridt, og behandlingsmulighetene er begrensede. Mange som har deltatt på kurset Lightning Process har...
Kari Fismen, Inger Johanne Osland, Eirik Fismen, Lisbet Borge*, Egil W. Martinsen*, Peter Hjort, Ole-Erik Iversen, Johan Kvalvik Stanghelle
30.09.2000
Kvinner som har gjennomgått operasjon, cytostatikabehandling og ev. strålebehandling på grunn av brystkreft, opplever ofte en uvanlig tretthet (fatigue) i lang tid etterpå, noe som kan være...
Johan Kvalvik Stanghelle
17.06.2011
Horgen, Turid Slåtta, Knut Gjermestad, Anita Multifunksjonshemming Livsutfoldelse og læring. 305 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 379 ISBN 978-82-15-01766-2 Boken handler om hvordan...
Johan Kvalvik Stanghelle
01.11.2011
Kittelsaa, Anna M. Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser. 244 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 379 ISBN 978-82-450-1074-9 Utgangspunktet er forfatterens...
Ingebjørg Irgens, Linn Kleven, Hilde Sørli, Johan Kvalvik Stanghelle, Tiina Rekand
20.10.2015
Poliklinisk telemedisinsk oppfølging kan legge forholdene til rette for en rask og vedvarende kontakt mellom pasienten og kommune- og spesialisthelsetjenesten. En nylig gjennomført pilotstudie om...