Johan Kvalvik Stanghelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Johan Stanghelle (f. 1949) er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han er professor II ved Universitetet i Oslo og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Johan Kvalvik Stanghelle
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media