Johan Halse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Halse

Johan Halse
14.06.2007
Sivilombudsmannen støtter kravet om innsyn i dokumentasjon for generiske legemidler og ber departementet vurdere vedtaket om alendronatgenerika på ny. Generika av alendronat ble introdusert i Norge 1...
Johan Halse
23.08.2007
I Tidsskriftet nr. 13-14/2007 omtaler både redaktøren ( 1 ) og Jøran Hjelmesæth ( 2 ), rett nok med ulik innfallsvinkel, de skuffende resultatene av langtidsbehandling med rosiglitazon ved type 2-...
Johan Halse
18.10.2007
Debatten omkring glitazoner i behandlingen av diabetes, spesielt rosiglitazons negative kardiovaskulære profil, går for fullt i medisinske tidsskrifter anført av The New England Journal of Medicine...
Johan Halse
20.05.2010
De nye refusjonsvilkårene for osteoporosebehandling er inkonsistente og motsetningsfulle. I nyheter levert fra Statens legemiddelverk i Tidsskriftet nr. 4/2010 melder de om et forslag til endrede...
Johan Halse
20.05.2011
Ordningen med legemidler på blå resept er et stort gode for pasienter med kronisk sykdom, men den fungerer forskjellig for ulike pasientgrupper. Terskelen for å godkjenne et medikament for...
Erik Fink Eriksen, Johan Halse
07.08.2012
De seneste årene har man observert sjeldne, men alvorlige bivirkninger under langtidsbehandling med bisfosfonater. I denne artikkelen drøfter vi om og når det er grunnlag for å seponere bisfosfonat...
Erik Fink Eriksen, Johan Halse
02.10.2012
Vi takker for kommentaren til vår artikkel, men vi er uenige i flere av de fremsatte synpunktene. For det første må osteoporosepasienter og kreftpasienter behandles separat når det gjelder risiko...
Johan Halse
03.09.2013
Dahm har i Tidsskriftet nr. 11/2013 en kronikk vedrørende østrogen og hjertesykdom som illustrasjon på hvor feil forskningen kan ta ( 1 ). Selv har jeg deltatt i debatten om østrogenets fordeler og...
Johan Halse
11.02.2014
Slørdal & Spigset antyder at jeg fornekter en habilitetskonflikt når jeg forfekter en mer liberal holdning til bruk av østrogen/substitusjonsbehandling (hormone replacement therapy, HRT) hos...
Johan Halse
27.05.2014
Oslo universitetssykehus rapporterer om sine første erfaringer med en fallpoliklinikk ( 1 ) og finner ikke helt uventet at multimorbiditet og polyfarmasi er hyppig assosiert med falltendens. 13 % av...
Johan Halse
17.06.2014
Stovall, Dale W. Osteoporosis Diagnosis and management. 278 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 80 ISBN 978-1-119-96891-7 Redaktøren opplyser i forordet at målgruppen er leger i...