Jian Chen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jian Chen

Ole-Jørgen Ohm, Per Ivar Hoff, Lars Mikal Aasen, Eivind Solheim, Peter Schuster, Morten Kristian Off, Jian Chen
12.02.2009
Radiofrekvensa blasjon av pasienter med takykardier ble klinisk tilgjengelig fra 1987 ( 1 ). Ved Haukeland universitetssykehus ble dette et behandlingstilbud fra 1991, og det har stadig økt i omfang...
Per Ivar Hoff, Jian Chen, Knut Ståle Erga, Ole Rossvoll, Ole-Jørgen Ohm
04.03.2004
Atrieflimmer forekommer med økende hyppighet fra ca. 35 års alder, og prevalensen er mer enn 7 % hos personer over 75 år ( 1 ). Det er et klinisk problem på grunn av symptomer ved høy hjertefrekvens...
Jian Chen
03.06.2004
Atrieflutter er en av de vanligste rytmeforstyrrelser hos individer både med og uten hjertesykdom. Hittil har behandlingen stort sett vært symptomatisk med forskjellige rytmeregulerende medikamenter...
Jian Chen, Ole-Jørgen Ohm, Per Ivar Hoff, Ole Rossvoll*, Knut Ståle Erga, Svein Færestrand
20.03.2001
Atrieflutter ble første gang beskrevet av W.A. Jolly og B.A. Ritchie i 1911 (1). Gjennom de påfølgende tiår har omfattende undersøkelser gitt økende forståelse om arytmimekanismen, mens patogenesen...
Ole-Jørgen Ohm, Jian Chen, Per Ivar Hoff, Ole Rossvoll*, Knut Ståle Erga, Svein Færestrand
20.03.2001
Farmakologisk behandling, elektrokonvertering med likestrømssjokk og forskjellige hjertestimuleringsteknikker er gjennom flere år blitt benyttet for å behandle pasienter med atrieflutter. Imidlertid...
Jian Chen, Per Ivar Hoff, Eivind Solheim, Peter Schuster, Morten Kristian Off, Ole-Jørgen Ohm
12.08.2010
Helt siden 1987 har det hos mange pasienter vært mulig å behandle takykardier med kateterablasjon der elektrisk energi leveres via katetre til hjertet. Den teknologiske utviklingen av katetre og...