Jaran Apold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jaran Apold

Pål Møller, Astrid Stormorken, Jaran Apold
10.08.2006
Dette er en konsensusrapport som beskriver enighet mellom alle norske medisinsk-genetiske institusjoner som behandler arvelig tarmkreft. Det redegjøres for hva arvelig tarmkreft er, hvilke genetiske...
Pål Møller, Jaran Apold
18.03.2004
Bettina Kinge og medarbeidere hevdet i Tidsskriftet nr. 2/2004 at retinoblastom i 40 % av tilfellene er arvelig ( 1 ). Da er artikkelens tittel misvisende – i hovedsak (60 %) er retinoblastom ikke...
Karen Helene Ørstavik, Jaran Apold
30.01.2001
De monogent arvelige sykdommer er hver for seg sjeldne, men fordi det finnes så mange forskjellige slike, rammer de over 1 % av befolkningen. Felles for disse sykdommene er at de vanligvis er...
Jaran Apold, Ketil Heimdal, Pål Møller
20.06.2000
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 12/2000 (1) om screening for arvelig ovarialcancer er opplysningene ikke dekkende og konklusjonen ikke holdbar. Internasjonal konsensus (basert bl.a. på norske data)...
Pål Møller, Jaran Apold, Lovise Mæhle, Ketil Heimdal
10.03.2000
Ved BRCA1-mutasjon blir brystkreft i hovedsak påvist som infiltrerende, østrogenreseptornegativ cancer med dårlig prognose etter histopatologisk vurdering (10, 14 – 16). Det er alminnelig antatt, men...
Pål Møller, Lovise Mæhle, Jaran Apold
17.11.2005
Dette er en konsensusrapport fra Norsk gruppe for arvelig kreft, som er en interessegruppe under Onkologisk forum, hvor alle medisinsk-genetiske avdelinger er representert. Vi redegjør for hva...
Jaran Apold
04.02.2011
Lentze, Michael J. Phenylketonuria Annales Nestlé. 88 s, tab, ill. Basel: Karger, 2010. Pris CHF 35 ISBN 978-3-8055-9525-4 Fenylketonuri, eller Føllings sykdom, har en spennende historie med flere...