Jannecke Wiers-Jenssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jannecke Wiers-Jenssen

Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
20.09.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2100 – 4 I Tidsskriftet nr. 16/2007 på side 2102, tredje spalte, 10. linje under mellomtittelen Kliniske ferdigheter skal stå: Tabellen gir et inntrykk av hvilke...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
23.08.2007
Universitetet i Oslo (UiO) innførte i 1996 en ny studiemodell ved Det medisinske fakultet. Den gamle studiemodellen, med nokså skarpt skille mellom preklinisk og klinisk fase, ble erstattet av en...
Olaf Gjerløw Aasland, Jan Ole Røvik, Jannecke Wiers-Jenssen
28.08.2008
I våre dager er en lege nesten alltid spesialist, og spesialiteten er en avgjørende del av legeidentiteten. Mange leger opplever nok likevel spesialitetsvalget som noe tilfeldig. Median tid for...
Olaf Gjerløw Aasland, Jan Ole Røvik, Jannecke Wiers-Jenssen
28.08.2008
These days a doctor is almost always a specialist, and the specialty status is a crucial component of any individual doctor”s identity. Nevertheless, many doctors find that their choice of...
Jannecke Wiers-Jenssen, Olaf Gjerløw Aasland
26.08.2004
Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) innførte ny studieordning i 1996, kalt Oslo96. En tradisjonell studiemodell, med preklinisk og klinisk fase ble erstattet med en såkalt...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
30.06.2001
Når vi i våre artikler hevder at norske studenter i utlandet i liten grad har vært gjenstand for forskning, tenker vi primært på studier av den typen vi selv presenterer, basert på data fra...
Jannecke Wiers-Jenssen, Olaf Gjerløw Aasland
30.05.2001
Medisinstudiet har vært et lukket studium i Norge siden 1940, og begrensningen i antall studieplasser har ført til at mange nordmenn har reist til utlandet for å kunne realisere sine ambisjoner om å...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
30.05.2001
Medisin har vært et lukket studium i Norge siden 1940, og et betydelig antall nordmenn har siden den tid valgt å ta sin medisinske utdanning i utlandet. Mer enn 30 % av norske leger har tatt hele,...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
10.12.2013
I 1996 innførte Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo en ny studieordning, kalt Oslo96. En tradisjonell studiemodell med preklinisk og klinisk fase ble erstattet av en modell med elementer...