Jan Svendsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for infeksjonsmedisin

Medisinsk avdeling

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har bidratt med datainnsamling, tolking av data og utarbeiding av manus.

Jan Svendsen er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jan Svendsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media