Jan Norum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Norum

Jan Norum
17.12.2009
Samhandling er det store temaet i dagens helsereform. En om lag 2 000 år gammel sykehistorie illustrerer hvordan krav om registerføring gir utfordringer for både helsevesen, enkeltpasient og...
Jan Norum
20.04.2002
I Tidsskriftets påskenummer angir Kjell Ytrehus (1) at omstendighetene ved Jesu korsfestelse taler for at Jesus var nedkjølt og ikke død, men ble oppfattet som død da han ble tatt ned fra korset og...
Jan Norum
30.05.2001
Fase 1 – den første kontakten Kommunikasjon mellom kreftpasienter og sykehus kan inndeles i tre stadier (14). Kreftpasientens første møte med sykehuset er ofte sykehusets sentralbord eller legens...
Erik Langfeldt, Tone Nørstad, Annette Eidesen, Sissel Andreassen, Jan Norum
03.09.2013
Store geografiske avstander er ingen hindring for interkommunalt samarbeid og god samhandling mellom sykestuer og spesialisthelsetjenesten. Kreftpasienter kan få god medisinsk behandling og...