Jan Norum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Norum (f. 1959) er spesialist i onkologi, fagdirektør i Helse Nord RHF og tilknyttet kreftavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge, og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jan Norum
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media