Jan Mæhlen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Mæhlen

Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
18.01.2007
Hofvind og medarbeidere beskriver i Tidsskriftet nr. 22/2006 brystkreftforekomsten i Norge før og etter innføring av mammografiscreening ( 1 ). De fant en 50 % økning i aldersgruppen som innkalles...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
09.09.2004
Overdiagnostisering ved kreftscreening kan defineres som påvisning av svulster som ellers aldri ville blitt oppdaget i pasientens levetid. Da mammografiscreening ble innført i Norge og Sverige, økte...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
04.11.2004
Vi har allerede svart på de kritiske innvendingene fra forskere ved Kreftregisteret og andre ( 1 ) om vår artikkel i BMJ ( 2 ). Sperrefristen ble ikke brutt i medieomtalen av artikkelen i BMJ og...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
04.11.2004
Sisse Helle Njor og medarbeidere skriver at «mon ikke brystkræftincidensen i resten af Norge også er steget fra perioden 1991 – 95 til 2000 – 01?». I Norge var det ingen signifikant økning i...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
04.11.2004
Kjersti Bakken mener at våre to artikler i henholdsvis BMJ og Tidsskriftet egentlig er basert på en økologisk studie. Fordi studiepopulasjonen av inviterte kvinner (hele aldersgruppen 50 – 69 år i...
Per-Henrik Zahl, Branko Kopjar, Jan Mæhlen
20.06.2001
Hvert år får over 2 000 kvinner i Norge diagnosen brystkreft, og rundt 800 dør av sykdommen. Det har vært en betydelig økning i aldersjustert insidens av brystkreft i Norge siden man startet å...
Jan Mæhlen, Erik Heyerdahl Strøm, Per Gerlyng*, Bernt H. Heger, Wenche J. Orderud, Gaute Syversen, Torfinn Solgaard
10.01.2001
Paracoccidioidomycosis (også kalt søramerikansk blastomykose) er en infeksjon forårsaket av Paracoccidioides brasiliensis. Dette er en dimorf sopp, betegnelsen henspiller på at soppen vokser som...
Per-Henrik Zahl, Branko Kopjar, Jan Mæhlen
20.09.2001
Vi mener at det vitenskapelige grunnlag for masseundersøkelser med mammografi er avhengig av WE-studien fordi en metaanalyse av de gjenværende svenske mammografistudier sammen med samtidige studier i...
G. Cecilie Alfsen, Jan Mæhlen
24.01.2012
Mortality statistics are essential for monitoring public health. To ensure that these statistics are of good quality, the doctors need to emphasise correct completion of the death certificate and...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
21.02.2012
The incidence of breast cancer in Norway has increased in the past 50 years ( 1 ). The increase has been particularly pronounced since 1995, and in this period has largely affected the group aged 50...
Sidsel Bjering, Ingunn Idsø Deinboll, Jan Mæhlen
10.12.2000
Et kongsemne som ble innsatt i bibelsk tid ble ikke kronet; i stedet ble han salvet. Dette var en seremoni som stimulerte luktesansen, mer enn synssansen. Dette er én indikasjon på at luktesansen var...
Else Marit Løberg, Jon Lømo, Jan Mæhlen
20.01.2000
Det er nå en mannsalder siden Kerr, Wyllie & Currie (1) introduserte apoptose som betegnelse på regulert, ikke-nekrotisk celledød. Interessen for fenomenet kan illusteres med et enkelt Medline-...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
21.04.2005
Kjersti Bakken og medarbeidere foreslår i Tidsskriftet nr. 3/2005 at bruk av østrogen for menopauseplager er den viktigste årsaken til økt brystkrefthyppighet i perioden 1985 – 2001, og at...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
11.02.2010
I en artikkel i Tidsskriftet skriver Kalager og medarbeidere at ulikt tilbud i mammografiscreening, diagnostikk og behandling kan være årsak til at overlevelse av brystkreft i Oslo, Hordaland,...
Christian Lycke Ellingsen, Jan Mæhlen
03.06.2010
Vi har med interesse lest Anders Svares kronikk om obduksjoner i Tidsskriftet nr. 7/2010 ( 1 ). Selv om obduksjonen historisk har hatt enorm innflytelse for utvikling av medisinsk kunnskap, betyr...
G. Cecilie Alfsen, Jan Mæhlen
24.01.2012
Dødsårsaksstatistikken er viktig for overvåking av folkehelsen. God kvalitet på denne statistikken krever at legene vektlegger korrekt utfylling av dødsmeldingen og at de har forståelse for årsaken...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
21.02.2012
Insidensen av brystkreft i Norge har økt de siste 50 år ( 1 ). Økningen har vært spesielt sterk etter 1995 og rammet da i hovedsak aldersgruppen 50 – 69 år ( 2 ). I 1996 ble det startet organisert...