Jan Mæhlen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Mæhlen (f. 1952) er overlege i nevropatologi ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, professor II ved Universitetet i Oslo og medisinsk konsulent ved Dødsårsaksregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Patologisk-anatomisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Jan Mæhlen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media