P.-H. Zahl & J. Mæhlen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har allerede svart på de kritiske innvendingene fra forskere ved Kreftregisteret og andre (1) om vår artikkel i BMJ (2).

  Sperrefristen ble ikke brutt i medieomtalen av artikkelen i BMJ og artikkelen i Tidsskriftet. Vi er derfor usikre på hva Frøydis Langmark & Steinar Thoresen mener med «å gå ut i mediene i forkant».

  Hypotesen om at invasiv brystkreft ofte går spontant tilbake, er radikal og provoserende. Thoresen og flere andre fra Kreftregisteret var til stede da vi fremla denne hypotesen og dens vitenskapelige grunnlag på et møte på Ullevål universitetssykehus i april i år. Vi viste hvordan hypotesen kan testes ved å sammenlikne akkumulert seks års brystkreftinsidens for en testgruppe som er invitert til screening tre ganger, og en kontrollgruppe som er invitert en gang på slutten av seksårsperioden. Hvis brystkreft aldri tilbakedannes, burde det være omtrent like mange kreftdiagnoser i de to gruppene. Vi fant 30 % flere kreftsvulster i testgruppen. Dette funnet indikerer at mange små svulster ofte tilbakedannes spontant. Et artikkelutkast om hypotesen ble sendt til Langmark, men vi mottok aldri noen respons fra henne. Manuset er senere innsendt for publisering.

  Vi har ikke lest manuskriptet som Kreftregisteret sendte inn for publisering i Tidsskriftet, men som de valgte å trekke tilbake.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media