P.-H. Zahl & J. Mæhlen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sisse Helle Njor og medarbeidere skriver at «mon ikke brystkræftincidensen i resten af Norge også er steget fra perioden 1991 – 95 til 2000 – 01?». I Norge var det ingen signifikant økning i brystkreftforekomsten før mammografiscreeningen startet (1). Synkront med innføringen av organisert mammografiscreening har den fylkesvise bryskreftinsidensen økt med ca. 50 % i aldersgruppen 50 – 69 år, men ikke i andre aldersgrupper. I noen fylker kan man i tillegg se økninger i brystkreftinsidensen på grunn av lokale screeninginitiativer. For eksempel økte insidensen i Troms og Finnmark markert i 1996 – 97 på grunn av et lokalt screeninginitiativ i Tromsø (2). Vi tror at liknende effekter av uorganisert mammografiscreening forklarer insidensøkningen i danske fylker der man ikke har innført organisert mammografiscreening. Vi mener derfor at overdiagnostiseringen er omtrent på samme nivå i Danmark og Norge (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media