Jan I. Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan I. Pedersen

Randi Selmer, Anja Schou Lindman, Aage Tverdal, Jan I. Pedersen, Inger Njølstad, Marit B. Veierød
31.01.2008
Hjerteinfarkt er en multifaktoriell sykdom, og nyere retningslinjer for forebygging inkluderer beregning av samlet risiko. Det er utviklet mange risikomodeller for kardiovaskulær sykdom (ramme 1) ( 1...
Randi Selmer, Anja Schou Lindman, Aage Tverdal, Jan I. Pedersen, Marit B. Veierød, Inger Njølstad
16.04.2009
Norsk risikomodell for kardiovaskulær dødelighet, NORRISK, ble publisert i Tidsskriftet i 2008 ( 1 ). Den angir tiårsrisikoen for død av aterosklerotisk hjerte- og karsykdom etter kjønn, alder,...
Lars Johansson, Åse Borgejordet, Jan I. Pedersen
09.03.2006
Transfettsyrer dannes ved delvis (partiell) herding (hydrogenering) av umettede fettsyrer i plante- og fiskeoljer eller ved bakteriell aktivitet i vommen hos drøvtyggere. Transfettsyrer finnes i...
Jan I. Pedersen
02.11.2006
Det er fortsatt uklart om alfalinolensyre kan erstatte fiskeolje for å forebygge hjertedød Fettsyrer som kroppen ikke kan lage selv, betegnes essensielle fettsyrer. Behovet for slike fettsyrer hos...
Berit Borch-Iohnsen, Jan I. Pedersen, Tore Henriksen
24.08.2006
Sosial- og helsedirektoratet har utgitt nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Retningslinjene anbefaler måling av hemoglobinnivå ved første kontroll og i uke 28, som grunnlag for vurdering av...
Jan I. Pedersen
06.05.2004
Willett, Walter Hold deg frisk med riktig kosthold 291 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 279 ISBN 82-05-31574-4 Walter Willett er en både anerkjent og kontroversiell ernæringsforsker...
Helle Margrete Meltzer, Margaretha Haugen, Jan Alexander, Jan I. Pedersen
17.06.2004
Det foregår for tiden en livlig debatt om kosttilskudd. Noen hevder at selv et sunt kosthold inneholder for lite vitaminer og mineraler, og at vi i tillegg kan oppnå ekstra helsegevinst i form av...
Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
17.06.2004
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1532 – 6 I sammendraget under Resultater skal stå: Siden 1960-årene er andelen fett i kosten redusert og forholdet mellom umettede og mettede pluss transfettsyrer økt.
Jan I. Pedersen
07.10.2004
Var ikke 4S-studien nettopp et forsøk på falsifisering av kolesterolhypotesen? Hadde effekten av simvastatin og den derav følgende kolesterolreduksjonen vært null, måtte man selvfølgelig ha forkastet...
Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
26.08.2004
Gitt visse kriterier kan epidemiologiske data med en viss grad av sannsynlighet si noe om kausalitet. Vår analyse avkrefter ikke hypotesen at høyt blodkolesterolnivå er en sentral faktor når det...
Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
03.06.2004
I 1951 publiserte Strøm & Jensen sine klassiske data over nedgangen i dødelighet av kardiovaskulære sykdommer, spesielt iskemisk hjertesykdom, i Norge under den annen verdenskrig ( 1 ). Den raske...
Gry Hay, Jan I. Pedersen, Knut-Inge Klepp
30.01.2000
Brunvand & Lindemann argumenterer i en artikkel i Tidsskriftet (1) for at EUs barnematdirektiv (2, 3) bør implementeres i norsk regelverk. Bakgrunnen er tro på at vitamin D-tilsetning til...
Gry Hay, Jan I. Pedersen, Knut-Inge Klepp
10.03.2000
En rekke argumenter taler mot implementering av EUs barnematdirektiv. Direktivet gir barnematprodusenter adgang til å tilsette næringsstoffer innen vide grenser og åpner for produkter tilsatt...
Jan I. Pedersen
11.08.2005
Lindberg, Fedon A. Sukkerbiten 278 s, tab, ill. Oslo: Pantagruel forlag, 2005. Pris NOK 199 ISBN 82-7900 - 205 -7 Boken er egentlig en illustrert næringsmiddeltabell med et 40 siders forord. For...
Jan I. Pedersen, Christian A. Drevon
15.12.2005
I sin kritkk av våre anmeldelser av to bøker i Tidsskriftet nr. 15/2005 karakteriserer Karl Jensen oss som lysenkoister. Det argumentet lar vi ligge. Viktigere er det å gripe fatt i påstanden om at...