Jan H. Rosenvinge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan H. Rosenvinge

Mia Holtet Aalmen, Jan H. Rosenvinge, Andreas Holund, Gunn Pettersen
15.06.2020
Eating disorders include the conditions of anorexia, bulimia and overeating. In general practice, their prevalence varies from less than one per cent (anorexia) to 16 per cent (overeating and sub-...
Mia Holtet Aalmen, Jan H. Rosenvinge, Andreas Holund, Gunn Pettersen
15.06.2020
Spiseforstyrrelser omfatter tilstandene anoreksi, bulimi og overspising. I allmennpraksis varierer prevalensen fra under 1 % (anoreksi) til 16 % (overspising og subkliniske tilstander) ( 1 )...
Jan H. Rosenvinge
21.09.2006
Munsch, Simone Beglinger, Christoph Obesity and binge eating disorder 222 s, tab, ill. Basel: Karger, 2005. Pris USD 89 ISBN 3-8055-7832-6 Det offentlige søkelyset og den faglige interessen for...
Finn Skårderud, Jan H. Rosenvinge, K. Gunnar Götestam
12.08.2004
I løpet av de siste 20 år har spiseforstyrrelser endret karakter fra å være et «sjeldent tilfelle» til å bli et «hett tilfelle». Det er tvilsomt om forekomsten har økt dramatisk i befolkningen ( 1 ,...
Jan H. Rosenvinge, Runi Børresen
12.08.2004
Fra begynnelsen av 1990-årene har skole- og helsemyndigheter i Norge og utlandet satset mye på forebygging av spiseforstyrrelser gjennom skolebaserte programmer og tiltakspakker ( 1 , 2 )...
Berit H. Rosenvinge, Jan H. Rosenvinge
03.04.2003
Det er ikke gjort norske studier av forekomst av depresjon hos eldre. En årsak kan være at geriatri og psykiatri har lav prestisje blant norske leger ( 1 ) og at det har vært liten interesse for...
Øyvind Rø, Egil W. Martinsen, Jan H. Rosenvinge
30.01.2002
Anorexia nervosa kjennetegnes ved vekttap, menstruasjonstap og opplevelse av fedme på tross av undervekt (kroppsbildeforstyrrelse). Anorexia nervosa har vært kjent i århundrer, men ble første gang...
Jan H. Rosenvinge, K. Gunnar Götestam
30.01.2002
Spiseforstyrrelser har varierende alvorlighetsgrad, og finnes særlig blant kvinner i alderen 15 – 40 år. Ved anorexia nervosa kan det selvpåførte vekttapet gi somatiske komplikasjoner, og...
Kjersti Fredheim, Jan H. Rosenvinge, Arne Holte
10.08.2001
Å motta en kreftdiagnose og å leve med sykdommen kan gi en rekke psykiske vansker. Psykisk sykelighet blant kreftpasienter er godt dokumentert og ligger 2 – 3 ganger høyere enn i befolkningen for...
K. Gunnar Götestam, Finn Skårderud, Jan H. Rosenvinge, Einar Vedul-Kjelsås
26.08.2004
Det er velkjent at overvektige overspiser og har et generelt høyere matinntak enn energiforbruk. Stunkard ( 1 ) beskrev imidlertid overvektige personer som også overspiste kraftig i mer avgrensede...
Deede Gammon, Jan H. Rosenvinge
20.06.2000
Erfaringer nasjonalt (1, 2) og internasjonalt (3, 4) viser at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (herunder videokonferanser og Internett-teknologi) kan være et betydelig hjelpemiddel i å...
Jan H. Rosenvinge
18.02.2011
Robinson, Paul Severe and enduring eating disorder (SEED) Management of complex presentations of anorexia and bulimia nervosa. 184 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 30 ISBN 978...