Jan H. Rosenvinge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Institutt for psykologi

Det helsevitenskapelige fakultet

UiT – Norges arktiske universitet

Han har bidratt med revisjon og utarbeiding av manus og godkjenning av innsendte manus.

Jan H. Rosenvinge er psykologspesialist, professor i klinisk psykologi og helsepsykologi og prodekan for forskerutdanning.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jan H. Rosenvinge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media