Overvekt og overspisingslidelser – en tung veileder i tynt format

Jan H. Rosenvinge Om forfatteren
Artikkel

Munsch, Simone

Beglinger, Christoph

Obesity and binge eating disorder

222 s, tab, ill. Basel: Karger, 2005. Pris USD 89

ISBN 3-8055-7832-6

Det offentlige søkelyset og den faglige interessen for overspisingslidelse og overvekt er kanskje enda større enn for de klassiske spiseforstyrrelsene. Overvekt handler ikke om noen få som ut fra dårlig moral og liten selvkontroll ikke kan styre sitt matinntak. Det er snakk om biologiske disposisjoner og psykologiske mekanismer, men også om livsstil, der strategier for å unngå overvekt må planlegges og aktivt innlemmes i hverdagen for de fleste av oss. Overvekt koster i samfunnsregnskapet, og det koster den enkelte i form av redusert livskvalitet, psykologiske belastninger og somatiske komplikasjoner. De psykobiologiske mekanismene bak overvekt er i de senere årene godt kartlagt, men behandling av overvekt har hittil stort sett blitt overlatt til det mer eller mindre useriøse privatmarkedet. For å kunne etablere et godt tjenestetilbud i helsevesenet trenger man oppdatert litteratur om etiologi og behandling.

I Sveits har gastroenterologer og psykologer samarbeidet om et redaktørverk som gir en god oversikt over kunnskapsstatus. Redaktørene har invitert fagfolk i sitt språklige og geografiske område til å skrive. Med to unntak er dette et bidrag fra det europeiske fastlandet. Det er ikke dagligvare; mesteparten av litteraturen på dette feltet kommer fra England eller USA. Boken henvender seg i første rekke til fagfolk innen psykisk helsevern, men også til indremedisinere og pediatere.

Boken har 13 selvstendige kapitler fordelt på tre hoveddeler; basal sult- og metthetsregulering, etiologi og somatisk og psykologisk behandling av overvekt samt overspising. Hvert kapittel har meget fyldige og oppdaterte litteraturhenvisninger.

Formatet er greit, men fremstår som en litt gammelmodig 1970-talls lærebok. Eksempelvis savner man kasuistikker, fargeillustrasjoner og plass for lesernes notater. Egentlig er det imponerende hvor mye stoff fra vidt forskjellige fagområder man har klart å presse inn på litt over 200 sider. Så blir da også boken deretter, innholdsrik, men litt tungt fordøyelig.

Fortrinnet er at den på et begripelig språk gjør det mulig for selv psykiatere og psykologer å få tak i det essensielle i basale mekanismer ved sult og metthet samt de individuelle forskjellene som tross alt eksisterer. Det er viktig for å kunne ha realistiske forventninger til hva man kan oppnå med psykologiske metoder. Kirurger finner neppe noe spesielt nytt eller nyttig i beskrivelsen av operasjonsteknikker ved overvekt, men kirurger bør lese boken som en påminnelse om at overvekt handler kanskje mer om psykologi enn om mage, tarm og fettvev når alt kommer til alt.

Svakheten er at forfatterne tar for gitt at det er meningsfullt å snakke om «binge eating disorder» som en diagnostisk entitet. Det er enn så lenge kontroversielt, og godt er det, så vi ikke ukritisk fortsetter å fragmentere ulike «matrelaterte» (og ikke- matrelaterte) tilstander som kanskje rent klinisk bedre kan forstås som et dysfunksjonelt affektreguleringssyndrom.

Det er fortjenestefullt et eget kapittel om overspisingslidelser og overvekt hos barn. Dog kunne man med fordel også hatt med stoff om behandling når både barn og foreldre er overvektige samt strategier for forebygging.

Svakheter til tross, boken anbefales lest av alle som er opptatt av at mennesker med overvek t og overspisingslidelser skal få et forsvarlig og verdig offentlig tjenestetilbud.

Anbefalte artikler