Jan Erikssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Erikssen (f. 1933) er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, har vært leder for Medisinsk avdeling og har bred forskningsbakgrunn.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Medisinsk divisjon

Akershus universitetssykehus

Artikler av Jan Erikssen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media