Jan Erikssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Erikssen

Gunnar Erikssen, Johan Bodegard, Jan Erikssen
05.02.2004
Arbeids-EKG er en test der en person utsettes for økende fysisk belastning under EKG-overvåking. Vi har valgt å bruke denne metodebetegnelsen, selv om navnet misvisende antyder at det kun er EKG-...
Kaj Bo Veiersted, Lars Ole Goffeng, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
11.09.2003
I 1990 ble det i Tidsskriftet rapportert erfaringer fra behandling av 18 pasienter innlagt med strømskade over en tiårsperiode ved et stort sentralsykehus i Norge ( 1 ), og i det neste decennium ble...
Lars Ole Goffeng, Kaj Bo Veiersted, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
11.09.2003
I årene 1998 – 2000 mottok Direktoratet for brann- og elsikkerhet henholdsvis 60, 50 og 71 meldinger om ulykker med elektrisk årsak, hvorav fem dødsulykker ( 1 ). Arbeidstilsynet mottok i samme...
Willy Aasebø, Jan Erikssen, Jørgen Jonsbu
10.04.2003
Dødsfall i politiarresten har i de senere år vært i medienes søkelys. Politiets oppgaver medfører bruk av tvangsmidler. Dette stiller store krav til dem som håndhever tvangen. Dødsfall er en tragedie...
Lars Ole Goffeng, Kaj Bo Veiersted, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
20.11.2003
Tor-Finn Granlunds konstruktive innspill gir oss anledning til å utdype noen hovedpoenger i vår artikkel. Det hefter usikkerhet ved våre beregninger. Derfor har vi formulert oss forsiktig når vi har...
Jan Erikssen
10.08.2002
I Tidsskriftet nr. 15/2002 er det to artikler om blyforgiftning, begge forfattet av Tore Amundsen og medarbeidere (1, 2). Blyforgiftning er en alvorlig tilstand – av og til livstruende – som man må...
Willy Aasebø, Jan Erikssen, Jørgen Jonsbu
30.09.2001
Alkoholmisbruk er en meget viktig årsak til sykdom og død. De helsemessige konsekvenser av alkoholbruk er dels forårsaket av langvarig overforbruk, dels av akutt alkoholforgiftning. De fleste med...
Jørgen Jonsbu, Petter Mowinckel, Jan Erikssen
20.08.2001
”Forskning” er et positivt ladet ord i festtaler og politiske utredninger. Det pynter også opp i utrednings- og utbyggingsdokumenter, og benyttes der som argument for å øke areal- og ressursrammene...
Jan Erikssen
30.10.2000
Faksimile fra Dagbladet ( 1 ) Det har, etter min mening, vært en sterkt emosjonelt farget debatt omkring ”R minus”-begrepet. Denne betegnelsen innebærer at man på forhånd – etter omfattende medisinsk...
Jan Erikssen
30.11.2000
Helse- og sosialombud i Oslo, Helge Hjort, har kommentert et innlegg jeg hadde i Tidsskriftet nr. 26/2000. Han skriver: ”Ingen er vel uenige i at meningsløse resusciteringsforsøk på dødsleiet bør...
Jan Erikssen
15.12.2005
Artikkelen av Tor Melberg og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 21/2005 om behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom ved norske sykehus ( 1 ) har fått betydelig oppmerksomhet i mediene til tross...
Willy Aasebø, Gunnar Orskaug, Jan Erikssen
11.02.2014
Dødsfall i politiarrest oppleves som svært traumatisk både for pårørende, polititjenestepersoner og arrestforvarere. Arbeidet med å hindre slike dødsfall er viktig for å bevare samfunnets tillit til...