Jan Erik Varhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Erik Varhaug

Jan Erik Varhaug
03.05.2007
Vil den nye grenspesialiteten i bryst- og endokrinkirurgi bidra til å utjevne fylkesvise forskjeller i operasjonsfrekvens? Endokrine sykdommer og svulster som er aktuelle for kirurgisk behandling...
Haakon M. Lindekleiv, Jan Due, Johan Svartberg, Jan Erik Varhaug
12.02.2009
Hyperparatyreoidisme er en fellesbetegnelse på sykdommer som medfører økt nivå av parathyreoideahormon (PTH) i blodet. Dette hormonet styrer kalsiumbalansen i kroppen, og normalt synker PTH-...
Jan Erik Varhaug
17.12.2009
Nordenström, J. Körteljakten En medicinsk historia. 182 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2009. Pris SEK 250 ISBN 978-91-855565-24-5 Forfatteren, som er professor i kirurgi...
Jan Erik Varhaug
30.08.2000
Primær hyperparatyreoidisme (PHPT) diagnostiseres ved påvisning av hyperkalsemi og samtidig uforholdsmessig høyt nivå av parathormon (s-PTH). Hos 10 – 15 % av pasientene er s-PTH i normalområdet...
Eystein S. Husebye, Jan Erik Varhaug, Ketil Heimdal
03.11.2005
Benigne og maligne tumorer oppstår ofte i hormonproduserende kjertler. I tillegg til lokale tumoreffekter kan hormonproduksjon i tumor forårsake kliniske symptomer. En rekke endokrine tumorer er...
Jan Erik Varhaug
11.02.2010
TW, Lennard Endocrine surgery A companion to specialist surgical practice. 4. utg. 231 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2009. Pris USD 128 ISBN 978-0-7020-3016-1 Boken er en del av...
Else Marie Opsahl, Bjørn Westre, Jon Helge Samset, Sverrir Olafsson, Kåre Michelsen, Jan Erik Varhaug
08.04.2010
I 1996 startet innføringen av offentlig mammografiscreening i Norge med tilbud om mammografi hvert annet år til alle kvinner i alderen 50 – 70 år. I Møre og Romsdal startet mammografiprogrammet mars...
Jan Erik Varhaug
06.05.2011
Vaktpostlymfeknuteteknikk er i løpet av det siste tiåret blitt standardmetode for å avklare om det foreligger metastasering til lymfeknuter i aksillen ved nyoppdaget brystkreft. Metoden benyttes hos...
Jan Erik Varhaug
06.08.2013
Miccoli, Paolo Terris, David J Minuto e, Michele N. Thyroid surgery Preventing and managing complications. 319 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 160 ISBN 978-0- 470-65950-2...
Jan Erik Varhaug, Turid Aas, Trond Haugstvedt, Eystein Husebye
11.11.2014
Michael Brauckhoff Michael Brauckhoff, født 1967 i Erfurt, Tyskland døde plutselig da han syklet til arbeid 10. september i år. Meldingen om hans død ble mottatt med en følelse av uvirkelighet og...