MINNEORD

Jan Erik Varhaug, Turid Aas, Trond Haugstvedt, Eystein Husebye Om forfatterne
Artikkel

Michael Brauckhoff

Michael Brauckhoff, født 1967 i Erfurt, Tyskland døde plutselig da han syklet til arbeid 10. september i år. Meldingen om hans død ble mottatt med en følelse av uvirkelighet og uendelig tristhet.

Det vakte stor glede i vårt miljø den gang familien Brauckhoff søkte seg til Bergen. Michael ble ansatt som overlege ved Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland universitetssykehus og professor ved Kirurgisk institutt, Universitetet i Bergen i 2008. Med seg hadde han omfattende erfaring som kirurg og forsker ved det velrenommerte universitetssykehuset i Halle. Også ektefellen Katrin, en erfaringsrik og dyktig kirurg, ble ansatt ved avdelingen. Alt dette representerte en gedigen tilvekst til vårt endokrinkirurgiske miljø og samarbeidende avdelinger i Bergen og landet for øvrig.

Michael brakte innovasjon til utredningen og behandlingen av kreft og andre sykdommer i endokrine organer. Han var opptatt av å heve statusen for kirurgisk forskning og så stadig nye problemstillinger som kunne studeres systematisk – alt i den hensikt å gjøre det bedre for pasientene. Overfor dem og pårørende var han en meget omsorgsfull lege og fulgte dem opp langt inn i fritiden. Han var medlem av spesialitetskomiteen i endokrinkirurgi og ledet flere oppdrag for Helsedirektoratet. Det blir en stor utfordring å fullføre flest mulig av hans prosjekter.

Michael var også aktiv i et internasjonalt faglig nettverk med mange oppdrag som foreleser og møteleder. Han var en våken kommentator og debattant. For å hedre Michaels minne opprettet den internasjonale endokrinkirurgiske foreningen spontant et «Michael Brauckhoff Travel Grant» til den kirurgiske verdenskongressen i Bangkok 2015.

Omtanken for og opplevelser med familien preget ham i stor grad. Begeistret beskrev han gleden over norsk natur og de mange familieturene i vestlandske fjell. Michaels humoristiske sans, smil og smittende humør bidro til så mye glede. Han var en sterk, vennlig og aktiv deltaker i livet. For oss nære kolleger føles hans død som et tap vi ikke helt har klart å ta inn over oss. Han var høyt respektert og en solid venn som vil bli savnet av så mange. Han minnes i takknemlighet.

Vår dype medfølelse går til hans ektefelle Katrin og barna Lise Lotte, Johann Caspar og Karl Ferdinand samt øvrige familie.

På vegne av kolleger og medarbeidere

Anbefalte artikler