En grunnbok i endokrinkirurgi

Jan Erik Varhaug Om forfatteren
Artikkel

TW, Lennard

Endocrine surgery

A companion to specialist surgical practice. 4. utg. 231 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2009. Pris USD 128

ISBN 978-0-7020-3016-1

Boken er en del av serien Companion to specialist surgical practice. Denne er beregnet på leger under utdanning i kirurgi eller som er ferdige spesialister som ønsker kunnskapsbasert informasjon på subspesialistnivå. Serien er også tilgjengelig i elektronisk bibliotek.

Endocrine surgery, som utkom første gang i 1997 og forrige gang ble revidert i 2005, har kapitler om parathyreoidea, thyreoidea, spyttkjertler, binyrer, arvelig endokrine sykdommer, endokrine pancreassvulster og gastrointestinale nevroendokrine tumorer. Bidragsyterne er britiske, svenske, franske og amerikanske. Boken er velredigert og har tekstinndeling i avsnitt med overskrifter som gjør det lett å finne det emnet man søker. Indekslisten er rikholdig og er en god veiviser ved detaljerte søk. Figurer og tabeller er stort sett av god kvalitet, opplysende og relevante. Hvert kapittel avsluttes med en liste over det forfatterne anser som hovedpunkter (key points). Referanselistene er fyldige. Referanser til arbeider som er av en slik kvalitet at de blir sterkt anbefalt, er merket i teksten og i referanselisten med et eget symbol. Publikasjoner som gir grunnlag for meninger på et lavere kunnskapsgrunnlagsnivå (såkalte ekspertuttalelser) er merket med et annet symbol. Flere arbeider har også en kommentar om innhold og grad av kunnskapsgrunnlag. At den viser endokrinkirurgiens vitenskapelige fundament og også dens uløste oppgaver, gir den god verdi som lærebok. Tekst og referanselister er godt ajourført frem til tidlig 2008.

Boken inneholder også et meget leseverdig kapittel kalt «Clinical governance, audit and medico-legal aspects of endocrine surgery», der blant annet indikasjonsvurdering for kirurgi, klagesaker, kvalitetskontroll og subspesialisering problematiseres på en måte som har relevans utover det endokrinkirurgiske fagfeltet.

Innføringen i og oversikten over endokrinkirurgi er utmerket og gir bakgrunn for utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Den inneholder mer informasjon enn man forventer ved en bok på bare 231 sider, men er ikke lærebok i kirurgisk teknikk.

Papir og trykk har god kvalitet, og pris og størrelse er ikke avskrekkende. Avdelinger med endokrinkirurgi som arbeidsfelt vil også ha glede av boken, bl.a. som bakgrunn for undervisningsopplegg. I så fall bør man i tillegg ha en av de større lærebøkene på fagområdet (1, 2).

Endocrine surgery anbefales varmt til leger som er spesialister i eller er under utdanning i generell kirurgi eller i subspesialiteten bryst- og endokrinkirurgi. Lennard og medarbeidere har laget en pedagogisk fremragende liten lærebok.

Anbefalte artikler