Jan Aasly

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Aasly

Harald Schrader, Jan Aasly, Thomas Bøhmer
21.08.2017
Vi takker Næss & Steen for at de setter søkelyset på de bekymringer som leger har, når de åpent skal stille en diagnose som tilsier at pasienten simulerer og snakker usant. De stusser også over...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinson’s disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder characterised by motor impairments in the form of tremor, rigidity and akinesia/bradykinesia ( 1 , 2 ). The incidence of...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinsons sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ sykdom. Den kjennetegnes av motoriske problemer i form av tremor, rigiditet og akinesi/bradykinesi ( 1 , 2 ). I Norge er det funnet en...
Jan O. Aasly
25.09.2008
Parkinsons sykdom har et komplekst sykdomsbilde som kjennetegnes av ulike grader av asymmetrisk hviletremor, rigiditet og akinesi. De aller fleste typiske tilfellene svarer godt på behandling med...
Jan Olav Aasly
23.03.2006
Vekstfaktorer kan bremse nevrontapet, men flere kontrollerte studier er nødvendig Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ lidelse som rammer ca. 1 – 2 % av mennesker over 65 år. Sykdommen fører til...
Mathias Toft*, Jan Aasly
01.04.2004
Parkifnsons sykdom rammer ca. 1 % av befolkningen over 50 år og kjennetegnes av hviletremor, rigiditet og bradykinesi. Gjennomsnittlig debutalder er ca. 60 år. Nevropatologisk kjennetegnes sykdommen...
Jan O. Aasly, Sigrid Botne Sando, Mona Undeland, Anders Waage
01.01.2009
Atferdsendring og vrangforestillinger i unge år er oftest et sikkert tegn på schizoid personlighet. Langvarig behandling med antipsykotiske legemidler kan føre til alvorlige dyskinesier. Psykiatrisk...
Gertraud Leitner, Kjell Arne Kvistad, Jan Aasly
06.04.2006
En 24 år gammel kvinne, tidligere frisk, førstegangsgravid i uke 18, ble lagt inn på gynekologisk avdeling ved lokalsykehuset med nedsatt allmenntilstand og uttalt svimmelhet. Hun var utredet for...
Tonje Haugen, Mathias Toft, Clemens R. Müller, Jan Aasly
20.10.2005
Malign hypertermi er en sjelden og livstruende tilstand som kan fremprovoseres under generell anestesi hos disponerte individer, såkalt malign hypertermi-følsomhet ( 1 ). Malign hypertermi-følsomhet...
Christian A. Vedeler, Svein Ivar Mellgren, Roald Omdal, Torberg Torbergsen, Jan Aasly
09.09.2010
Intravenøs IgG-behandling (IVIG) er behandling med høyrenset IgG fremstilt fra plasma fra flere tusen blodgivere. Preparatet brukes som lavdoseterapi, dvs. 300 – 500 mg/kg, til pasienter med primær...
Jan Aasly
18.03.2011
Godt innarbeidede engelske faguttrykk bør brukes også på norsk. Jeg har med største fornøyelse lest artikkelen i Tidsskriftet nr. 1/2011 om Lennox-Gastauts syndrom ( 1 ). Den gir leseren en grundig...