Ivar Skjåk Nordrum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Skjåk Nordrum

Ivar Skjåk Nordrum
22.01.2018
Louise Binow Kjærred. Lægens roller 199 s, tab, ill. København: FADL´s Forlag, 2017. Pris DKK 300 ISBN 978-87-7749-902-9 Målgruppen er medisinstudenter og yngre leger i Danmark. Forfatterne...
Ivar Skjåk Nordrum
09.10.2008
Ordet brukes ofte i medisinske dokumenter, men hvordan skal det skrives? Kreft som utgår fra overflateceller, kalles for «karsinom» (fra det latinske ordet «carcinoma»). Forstavelser som «plate», «...
Marit Igeltjørn, Ivar Skjåk Nordrum
24.09.2009
I 2007 døde 224 personer i veitrafikkulykker i landet. I løpet av fem år hadde antall døde sunket fra 293 dødsfall i 2003 ( 2 ). Om lag 40 % dør i møteulykker og om lag 30 % i utforkjøringer. Andelen...
Anna Midelfart, Ivar Skjåk Nordrum, Jana Midelfart Hoff
09.03.2006
Antall medisinstudenter i Norge har økt betydelig de siste årene. Ved Det medisinske fakultet i Trondheim økte studenttallet med 146 % fra 1994 til 2003, mens årsverk i lærerstaben økte med 69 %...
Ivar Skjåk Nordrum
17.06.2004
En pålitelig statistikk over dødsårsaker og en adekvat obduksjonsfrekvens er viktige indikatorer på et godt helsevesen De medisinske registre over fødsel, sykdom og død er viktige. Statistikken fra...
Ivar Skjåk Nordrum
30.06.2005
Jeg gjør meg noen tanker etter lederartikkelen av Torleiv Ole Rognum i Tidsskriftet nr. 6/2005 om identifiseringsarbeidet etter flodbølgekatastrofen i Asia ( 1 ). Han avslutter artikkelen med en...