Legen er mer enn medisinsk ekspert

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Louise Binow Kjærred.

  Lægens roller

  199 s, tab, ill. København: FADL´s Forlag, 2017. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-7749-902-9

  Målgruppen er medisinstudenter og yngre leger i Danmark. Forfatterne diskuterer de rollene en lege har i tillegg til å være medisinsk ekspert, og boken er derfor tematisk forankret i den danske Sundhedsstyrelsens beskrivelse av «de 7 lægeroller» fra 2013 (1) og tradisjonen i land som Canada, USA og Storbritannia.

  Boken er inspirert av redaktørens arbeid som leder av professionssporet (langsgående tema) ved medisinstudiet i Århus. Boken er lettlest, og teksten brytes fint opp av fakta-, case- og stop og tænk-bokser. Kapitlene avsluttes med «Take-home-message» og en litteraturliste.

  De 11 kapitlene er forfattet av 18 forfattere, og boken er delt i to deler: Kjernekompetencer i lægelig professionalisme og En god start på lægelivet. Den første delen har syv kapitler: At blive professionel som læge, Introduktion til sundheslovgivningen for lægestuderende, Klinisk etikk for lægestuderende, Patientcentreret kommunikation: Samtalens struktur og redskaper, Feedback og supervision, Lægen som leder og Lægen som forsker. Den andre delen består av de fire kapitlene Overgangen til lægelivet, Sundhesvæsenets organisation, politisk styring og finansiering, Lægen i det tverrfaglig samarbejde og Hva slags læge vil jeg være? Ett par av kapitlene gjelder det danske samfunnet og er derfor mindre relevante for norske forhold.

  Boken gir en kortfattet, helhetlig og god oversikt over det særlig viktige faktum at legen er så mye mer enn en medisinsk ekspert. Legen har også roller som leder, akademiker, helseopplyser, kommunikator og samarbeidspartner. Til sammen definerer dette den profesjonelle lege.

  Jeg anbefaler boken fordi vi i norsk medisinerutdanning forholder oss til rolleforståelse på en mer usynlig og distansert måte, gjennom blant annet beskrivelse av læringsutbytter og læringsmål både i grunnutdanningen og i den nye spesialistutdanningen, og fordi vi ikke har en slik bok.

  Selv om boken passer best for den danske målgruppen den er tiltenkt, vil både norske medisinstudenter, leger i spesialisering og alle som har roller i medisinsk utdanning, ha nytte av den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media