Karsinom, karcinom eller carcinom?

Ivar Skjåk Nordrum Om forfatteren
Artikkel

Ordet brukes ofte i medisinske dokumenter, men hvordan skal det skrives?

Kreft som utgår fra overflateceller, kalles for «karsinom» (fra det latinske ordet «carcinoma»). Forstavelser som «plate», «adeno» og «overgangsepitel» brukes for å presisere hva slags type karsinom det dreier seg om.

Nesten alle krefttilfeller blir diagnostisert ved at celler og vev sendes til en av landets 20 patologiavdelinger, der materialet prosesseres og til slutt vurderes ved hjelp av mikroskop. Både patologer og klinikere bruker ulike norske skrivemåter av det latinske ordet carcinoma – oftest «carcinom» eller «karsinom», noen ganger «karcinom».

Hva er korrekt? Forfatterveiledningen i Tidsskriftet er tydelig (1). Fornorsket form er «karsinom», og avledninger av dette grunnordet skal skrives tilsvarende: karsinogen, karsinogenese, karsinoid, karsinomatose etc. Den fornorskede formen karsinom finnes også i en rekke andre oppslagsverker (2 – 7). Vi kan imidlertid bruke det latinske ordet carcinoma som i begrepet «carcinoma in situ» for å fortelle at det foreligger et preinvasivt karsinom. Eller for eksempel «carcinoma hepatocellulare», som på norsk blir hepatocellulært karsinom eller levercellekarsinom.

Ikke så sikkert?

Kunnskapsforlagets medisinske ordbok har imidlertid også oppslagsordet «carcinom» med henvisning til «karcinom» (men ikke til «karsinom»), og under oppslagsordet «karsinom» står det henvisning til «carcinoma» (men ikke til «carcinom») (5). Norsk ordbok bruker derimot både «karsinom» og «carcinom» som fornorskede ord (8). Våre naboer, svenskene og danskene, bruker «karcinom» (9, 10). I Store norske leksikon (11) brukes også begrepet «karsinom in situ», altså med fornorsking av kun det første ordet, og det er vel feil. Så det er kanskje ikke til å undres over at vi leger skriver ordet «karsinom» forskjellig, selv om oppslagsbøkene naturlig nok stort sett bruker den korrekte formen.

Konklusjon

Er dette viktig? Generelt vil språkkvalitet i skrift og tale og oppbygging av tekster reflektere nivå av fagkunnskap. Hvordan vi beskriver noe, henger sammen med hvordan vi observerer og i vårt fag sammen med vår forståelse av normal og patologisk anatomi. Derfor bør det også være viktig med bevisst, korrekt og konsistent bruk av medisinske ord og uttrykk.

Altså – «karsinom» er korrekt fornorsking.

Anbefalte artikler