Irgens LM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Irgens LM

Irgens LM
20.09.1999
En stigende tvillingrate er en utfordring for perinatalmedisinen, men en gave til medisinsk årsaksforskning Kunnskap om årsak er en viktig forutsetning for å lykkes både i forebyggende og klinisk...
Bjerkedal T, Thune O, Irgens LM
20.02.1999
Sammendrag Årlig antall 16-24-åringer som uførepensjoneres øker. Av tiltak som kunne komme på tale for å motvirke denne tendensen ville være tidlig diagnose av barn med økt risiko for varig...
Bjerkedal T, Osnes K, Finne PH, Irgens LM
10.11.1997
Sammendrag Blant barn med lav fødselsvekt (under 2500 g) har det fra 1967 til 1993 skjedd en betydelig reduksjon i andelen dødfødte og en markert bedring i overlevelsen av de levendefødte. Av dem som...
Hellesen HB, Vikane E, Lie RT, Irgens LM
30.11.1996
Sammendrag Diabetes hos mor kan representere både en risiko for svikt i placentafunksjonen og en stimulering av fosterets vekst. Gravide med diabetes har tidligere hatt betydelig forhøyet risiko for...