Ingvil Krarup Sørbye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvil Krarup Sørbye

Ingvil K. Sørbye, Hilde B. Andersen, Erik Melin, Ingvild Nordøy
19.02.2018
En gravid kvinne fikk i tredje trimester hodepine, svimmelhet og tungpustenhet. Mange friske gravide opplever slike symptomer i moderat grad i løpet av et svangerskap. Men i dette tilfellet skulle...
Ingvil Krarup Sørbye
09.01.2003
Brev fra Kenya Evangelina har gått langt. Hun startet hjemmefra tidlig i morges for å nå frem til kirken der Rotarys Doctors Bank har mobil klinikk hver mandag i Gombe nær Victoriasjøen i vestre...
Atle Fretheim, Ingvil Krarup Sørbye
23.10.2003
Medisinsk forskning styres ikke av ønsket om maksimal helsegevinst for verdens befolkning, men av kommersielle interesser. Det er langt mer lønnsomt for legemiddelfirmaene å lage egne varianter av...
Ingvil Krarup Sørbye
10.08.2001
”Kvinner, dere skal ikke bevege dere utenfor hjemmet. Dere bør ikke bruke denne muligheten for å tiltrekke dere oppmerksomhet fra uverdige mennesker som ikke vil betrakte dere med blide øyne (...
Ingvil Krarup Sørbye, Austen Peter Davis
09.08.2011
Mødredødeligheten i Somalia er blant de høyeste i verden. Konflikt, fattigdom, mangelfull styring og skadelige tradisjonelle praksiser gir dårlige kår for reproduktiv helse. Til tross for økende...
Ingvil Krarup Sørbye
18.10.2011
I Tanzania er det høy dødsrisiko hos barn født etter keisersnitt. Risikofødsler må identifiseres tidligere. I 1999 ble det opprettet et fødselsregister etter norsk modell ved tertiærsykehuset...
Ingvil Krarup Sørbye
16.06.2015
Risikoen for svangerskapskomplikasjoner er økt også blant innvandrerkvinner som har bodd lenge i Norge. Imidlertid er forskjellene mellom innvandrergrupper større enn forskjellen mellom innvandrede...