Ingvil Krarup Sørbye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

og

Fødeavdelingen

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med utforming, datainnhenting, analyse, utarbeiding og revisjon av manus.

Ingvil Krarup Sørbye er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og overlege.

Artikler av Ingvil Krarup Sørbye
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media