Ingvil Krarup Sørbye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Fødeavdelingen

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: ide, utforming, tolkning av data og revisjon av manus.

Ingvil Krarup Sørbye er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og overlege.

Artikler av Ingvil Krarup Sørbye
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media