Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen
22.09.2020
De nye vedtakene innenfor bioteknologiloven krever implementering av nytt lovverk i helsesystemet. Leger bør gripe anledningen til å reflektere over egne holdninger og kommunikasjon med pasientene og...
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen, Thorkild Tylleskär
11.03.2010
På hivkonferansen i Cape Town i juli 2009 ble det presentert tre store kontrollerte kliniske studier med lovende resultater i kampen for å redusere hiv-1-smitte fra mor til barn. Disse studiene...
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen
18.11.2010
Verdens helseorganisasjon Progress on sanitation and drinking-water 2010 update. 55 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 20 ISBN 978-92-4-156395-6 Dette er en oppdatert rapport om verdens...
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen
18.11.2010
Verdens helseorganisasjon og Unicef Countdown to 2015: taking stock of maternal, newborn and child survival Decade report (2000 – 2010) with country profiles. 195 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010...
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen
21.04.2015
For noen år siden ryddet jeg i gamle esker fra egen barndom. Det slo det meg at det globale pensum med barnekonvensjonen, utjevning av ulikhet og det ukrenkelige menneskeverdet stod tidlig på...