Ingrid Neteland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Neteland

Ingrid Neteland
18.09.2018
Kjære erfarne kollega! Jeg er en fersking. Begynte akkurat i spesialisering. Det er vedtatt nye regler for hvordan man blir legespesialist. Det ga meg lyst til å minne om noe jeg synes er ganske...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
What does it mean to be an accomplished professional? The answer is not self-evident. What we define as our profession and what qualities we think an accomplished doctor should have reveal a great...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
Hva vil det si å være faglig dyktig? Svaret er ikke gitt. Hva vi definerer som faget og hvilke kvaliteter en faglig dyktig lege skal inneha, røper mye om oss selv. Hertzberg og medarbeidere skrev i...
Ingrid Neteland
26.06.2012
Jeg takker forfatterne av Lege, student og medmenneske ( 1 ) i Tidsskriftet nr. 10/2012 for gode innspill til min tekst om tilværelsen som medisinstudent. Avslutningsvis i deres tekst er det svært...
Ingrid Neteland
27.03.2012
Denne historien er en personlig beretning om det å være legestudent. Den handler om ikke å få det til, om å føle seg som en lettvekter og om kanskje å være god nok likevel. Forhåpentligvis kjenner...
Ingrid Neteland
25.06.2013
Hvor er du som ser hele pasienten? Hvor er du som vet om pasientens vondter, plager og sårbarhet? Du som vet at hodet henger sammen med kroppen, og motsatt. Hvor er du som ikke bare ser organsystemer...
Anne Sofie Mørner Paus, Ingrid Neteland, Eivind Alexander Valestrand, Edvin Schei, Karl Erik Müller
19.08.2014
Profesjonalitet er ikke et eget fag med egne teorier, men de verdiene og tenkemåtene som kommer til uttrykk i alt legearbeid gjennom måten legen opptrer på. Ved det medisinske fakultet i Bergen...