Hunskår S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hunskår S

Hunskår S
20.10.1998
Bak ein ironisk meint tittel gøymer det seg ei alvorleg utfordring: Korleis kan vi ta i bruk den aukande kunnskapen om risikofaktorar for ulike sjukdommar og tilby medikamentell behandling av...
Steen K, Hunskår S
20.10.1997
Sammendrag Tidligere undersøkelser av vold mot kvinner har hovedsakelig konsentrert seg om partnermishandling. Vold mot kvinner, uansett årsak, har vært lite undersøkt i Norge. Over en 12-...
Bærheim A, Hunskår S
10.04.1997
Sammendrag Ukomplisert akutt cystitt, definert som akutt nedre urinveisinfeksjon hos ellers friske, ikke-gravide kvinner, er den hyppigste formen for urinveisinfeksjon i allmennpraksis. Artikkelen...
Steen K, Hunskår S
20.01.1997
Sammendrag Oppgaver over hyppighet av vold i samfunnet har i høy grad vært basert på politi- og påtalemyndighetenes tallmateriale. En medisinsk og epidemiologisk tilnærming har vært uvanlig. For å...
Bærheim A, Hunskår S
10.03.1996
Sammendrag En ellers frisk kvinne med hyppige cystitter kan betraktes som å ha hyppige, enkeltstående episoder med ukomplisert cystitt. Tre tilfeller siste år av verifisert og behandlingstrengende...