Kvinner og vold

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tidligere undersøkelser av vold mot kvinner har hovedsakelig konsentrert seg om partnermishandling. Vold mot kvinner,uansett årsak, har vært lite undersøkt i Norge.

  Over en 12-månedersperiode i 1994-95 ble alle pasienter med fysiske voldsskader registrert ved Bergen Legevakt.Behandlende lege fylte ut et skjema om hvor, når og hvordan volden skjedde. Alkoholpåvirkning av pasient og motpart,holdning til politianmeldelse og bruk av våpen ble også registrert. Disse opplysningene ble analysert sammen medpasientkarakteristika som kjønn, alder og bopel og medisinske opplysninger.

  Kvinnene utgjorde 24% (241 av 994) av pasientene i 12-månedersperioden. 131 ble skadet på privat sted, mens 102 bleskadet på offentlig sted. Kvinnene som ble skadet på offentlig sted var gjennomsnittlig yngre, oftere påvirket avalkohol og voldsutøveren var oftere ukjent og kvinne, sammenholdt med kvinner skadet på privat sted. For kvinner skadetpå privat sted var gjerningsmannen oftest partner eller ekspartner. Det var ingen forskjell i fordeling av diagnoseretter ICPC-koder i de to gruppene, men innleggelses- og henvisningsfrekvensen var høyere i gruppen utsatt for vold påprivat sted. Vi mener å ha påvist at kvinner som skades av vold på privat sted og kvinner som utsettes for vold påoffentlig sted representerer to ulike pasientgrupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media