Hilde Engjom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hilde Engjom er ph.d. og gynekolog ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og overlege ved Avdeling for helseregisterforsking og ‑utvikling, Folkehelseinstituttet.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonfliktar.

Artikler av Hilde Engjom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media