Hilde Engjom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Engjom

Hilde Engjom, Pétur Benedikt Juliusson
16.07.2020
Det er lite kunnskap om korleis infeksjon med sars-CoV-2 kan påverke tilstanden til mor og barn. No er det sett i gang ei utvida datainnsamling om gravide som vert innlagt på sjukehus. Ved utbrotet...
Hilde Engjom
02.12.2019
Folkerørsla Bunadsgeriljaen målber uro for opplevde skilnader i fødetilbodet og protest mot nye nedskjeringar. Verkemidla og kommunikasjonsforma er forfriskande nye, men dei samsvarer med bodskap frå...
Margit Steinholt, Hilde Engjom, Ellen Annexstad, Knut-Erling Moksnes, Ruth Abraham, Barbro Kvaal
21.03.2017
Sentralstyret vedtok i oktober å legge ned utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse. Tidligere utvalgsmedlemmer er svært bekymret for fremtidig håndtering av disse viktige,...
Hilde Engjom
13.03.2008
I forbindelse med behandlingen av Prinsipp- og arbeidsprogrammet 2006 – 08 vedtok Landsstyremøtet i Bergen 2005 at Legeforeningens engasjement i forebyggende og helsefremmende arbeid også skulle...
Inger B. Scheel, Hilde Engjom, Gisle Schmidt, Sverre O. Lie
06.09.2011
During the past decade, efforts to attain the UN Millennium Development Goals have triggered a number of global health initiatives intended to provide simple, targeted measures against the diseases...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
When resources are limited, priorities must be assigned. Prioritisation should depend on various factors such as health benefits, deterioration of prognosis, health inequalities and expenses. These...
Hilde Engjom
21.10.2010
Betring av mødrehelsa vart i år 2000 nedfelt som eit av tusenårsmåla til FN og får stor politisk merksemd, også fra norske politikarar. Framleis er svangerskap og fødsel farleg for helsa til fattige...
Inger B. Scheel, Hilde Engjom, Gisle Schmidt, Sverre O. Lie
06.09.2011
Arbeidet med FNs tusenårsmål har over det siste tiåret utløst en rekke globale helseinitiativer for å frembringe enkle og målrettede tiltak mot sykdommene som utgjør den største byrden for fattige...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
Når ressursene er begrenset, må man prioritere. Hvilke tiltak som bør prioriteres, avhenger bl.a. av helsegevinst, prognosetap, helseulikhet og kostnad. Disse faktorene må veies opp mot hverandre...
Hilde Engjom
20.09.2011
Takk til Karianne Flaatten og og Tor H. Kristiansen, som i innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2011( 1 ) og nr. 8/2011 ( 2 ) tar opp problemstillinger knyttet til arbeid ute. Legeforeningen mener at det...
Hilde Engjom
18.09.2012
Wolff, Jonathan The human right to health 192 s. New York, NY: W.W. Norton, 2012. Pris USD 24 ISBN 978-0-393-06335-6 Boka er skriven på lettleseleg engelsk, krydra med innsikt og britisk humor...
Hilde Engjom
17.09.2013
White, Franklin Stallones, Lorann Last, John M. Global public health Ecological foundations. 355 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-975190-7 Omslaget er...