Hans Olav Fekjær

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hans Olav Fekjær døde 14. april, 82 år gammel, etter et langt og aktivt liv preget av vedvarende innsats for mennesker med alvorlige helseproblemer og livsutfordringer.

  Hans Olav spesialiserte seg som psykiater og psykoterapeut, men det ble rusmiddelproblemene som kom i sentrum. Han arbeidet først i Oslo kommune og deretter mange år i Blå Kors. Han drev også med forskning og fagutvikling, og har publisert fagartikler i internasjonale tidsskrifter som Addiction, så vel som her i Tidsskriftet. Hans lærebok Rus – bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk kom første gang i 2004 og er siden oppdatert en rekke ganger. Boken er i dag et sentralt lære- og standardverk innen rusfeltet. Hans Olav var også en av de viktigste pionerne i forebygging og behandling av pengespill. Boken Spillegalskap – vår nye landeplage kom første gang i 2002 og reiste for alvor den offentlig debatten. Den norske reguleringspolitikken skyldes ikke minst hans innsats.

  Hans Olav fikk flere velfortjente priser, Folkeopplysningsprisen, Scharffenbergprisen og pris fra Fagrådet innen rusfeltet. I takketalen etter førstnevnte sa Hans Olav blant annet: «Selv om jeg ikke er noen troende mann, står det for meg som viktig, at når min tilmålte tid på denne kloden en gang går mot slutten, vil jeg gjerne kunne si at jeg har i alle fall forsøkt – forsøkt å bidra til å redusere lidelse i de tusen hjem.» Kjære Hans Olav, du har ikke bare forsøkt. Du har gjort en viktig innsats og bidratt vesentlig både til å forebygge og til å lindre lidelse og vansker.

  Til slutt dette: Hans Olav var ikke bare fagmann. Han var en mer enn vanlig varm person, særlig selvsagt overfor familien. Han døde i en kjærlig omsorg av et nettverk av ektefelle, barn og barnebarn og etterlater seg både sorg og gode minner.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media