Helen Brandstorp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helen Brandstorp

Helen Brandstorp
23.10.2018
Britt Larsen Mehmi er en av de erfarne «kombilegene» i Finnmark, en som har vært der over tid. Stimulerer hennes lokalt integrerte virke de kvaliteter som ordet robust opprinnelig beskriver? Alle...
Helen Brandstorp, Eline Feiring
04.01.2007
Kongens gull til Straume Eystein Straume. Foto Helen Brandstorp Tidligere fylkeslege i Finnmark, Eystein Straume (f. 1942), er tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull for sin omfattende innsats...
Risten Utsi, Helen Brandstorp, Kenneth Johansen, Torben Wisborg
01.05.2008
En velfungerende lokal akuttmedisinsk beredskap er viktig for både befolkningen og det enkelte vaktteam. Traumer er en viktig dødsårsak hos unge mennesker generelt og i Finnmark spesielt ( 1 ). Det...
Helen Brandstorp
08.10.2009
Oddvar Førland og medarbeideres artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2009 om samhandling innen prehospital akuttmedisin er kjærkommen og nyttig lesing ( 1 ). Halvor Nordby kommer med betimelig respons i nr...
Helen Brandstorp
01.07.2011
Hun har kjørt ut av EU, krysset en stor elv og fulgt den i mange mil før hun er på kontoret kl 9 finsk tid, kl 8 norsk tid. Der vil hun helst ikke være den som helbreder eller får ære ved å være «en...
Helen Brandstorp
10.01.2012
Hun maler med sterke farger, nær naivistiske figurer som uttykker både leken og krevende symbolikk. Minst like tydelig har Sigrun Winterfeldt gitt sin signatur i store saker om abort, incest,...
Helen Brandstorp
27.11.2012
Da dr. O’Connor valgte å snakke om opphopning av kreft, fikk han svi: «They made me go through hell.» Men valget tok han ikke alene. Det ble til i et fellesskap. Han tok det som talsmann for et...
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Helen Brandstorp
01.12.2015
A key intention behind the introduction of the GP contract scheme was to promote continuity in the doctor-patient relationship ( 1 ). In the context of general practice this is an important quality...
Helen Brandstorp
28.01.2014
Annenhver uke flyr hun til universitetsbyen Tromsø, bor på hotell og får faglig påfyll. Andre dager kjører hun for å treffe pasienter. For Helene Fongen er den desentraliserte livsstilen som lege i...
Helen Brandstorp
01.12.2015
Skal vi ha håp om å lokke leger til spesialiteter utenfor sykehus, gir O. Aaslands betraktninger rundt valg av spesialitet viktige innsikter ( 1 ). For det er vanskelig for kommuner å gjøre seg...
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Helen Brandstorp
01.12.2015
En viktig intensjon med innføringen av fastlegeordningen var å fremme kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient ( 1 ). Dette er en viktig kvalitetsindikator i allmennmedisinsk sammenheng ( 2 )...
Helen Brandstorp
11.08.2015
Boken «Samhandling i prehospitalt arbeid» av Halvor Norby er anmeldt i Tidsskriftet nr. 9/2015 ( 1 ). Hvordan er det mulig for en lærer i avansert ambulansemedisin med paramedicstudenter fra hele...
Helen Brandstorp
09.02.2016
Miles Mack er en mild mann med modige ambisjoner. Som leder for Skottlands allmennleger vil han sikre tjenestene via bevisstgjort indre motivasjon snarere enn gamle, ytre reguleringer. Styrke skapes...