Hege Gjessing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Gjessing

Hege Gjessing
06.09.2011
Hva kjennetegner den norske legestand anno 2011? Jeg vil si at det er stolthet og drivkraft. Vår stolthet er vårt høye faglige nivå, vår drivkraft er utvikling og forbedring. Legeforeningen er norske...
Hege Gjessing
13.12.2011
Legeforeningens mål med satsingsområdene er at vi skal gjøre en merkbar forskjell – til det bedre. Pasienter i Norge skal ha så god behandling som mulig. For å få det til, må faget utvikles...
Hege Gjessing
01.11.2011
Utprøving, dialog og bruk av avtaler i forkant kunne ha gitt samhandlingsreformen et bedre utgangspunkt. Men nå er tiden inne til å se fremover. Hovedgrepene i samhandlingsreformen skal tre i kraft...
Hege Gjessing
06.05.2011
Legeforeningen bør være en sterk og samlet forening, en pådriver i de helsepolitiske prosessene og synlig i samfunnsdebatten. Foto Marc Cabot Min visjon for Den norske legeforening er en sterk og...
Hege Gjessing
20.09.2011
I Norge er det svært sjelden at ulykker og katastrofer krever mange menneskeliv. Det som skjedde på Utøya i sommer utpeker seg som et absolutt unntak i vår historie. Vi har aldri sett noe liknende...
Hege Gjessing
04.10.2011
Vi er helsetjenestens viktigste ressurs. Kunnskapen vi besitter, jakten på å forstå mer, ønsket om å hjelpe stadig flere, driver helsetjenesten fremover. Hva er det som skal til for at vi sammen skal...
Hege Gjessing
29.11.2011
God kommunikasjon forbedrer kvaliteten i diagnostisering og behandling av pasientene – og gir økt arbeidsglede. Doktordisputaser er fantastiske. Det er en stor opplevelse å se kolleger og venner...
Hege Gjessing
18.10.2011
Medisinens vesen er forandring og utvikling. En velfungerende helsetjeneste må også alltid være endringsvillig. Men er de forandringer som nå gjøres til beste for pasientbehandlingen? Det tar tre...
Hege Gjessing
15.11.2011
Rammene rundt legeyrket burde stimulere til at vi bruker all vår energi på pasientbehandling, forskning og medisinsk faglig ledelse. Slik er det ikke. Legeforeningen er en fantastisk konstruksjon: vi...
Hege Gjessing
15.05.2012
Grunnkurs i allmennmedisin må avlyses og det er færre søkere til ledige fastlegestillinger. Dette er bekymringsmeldinger vi nå mottar, og vi tolker det som en følge av den usikkerheten forslaget til...
Hege Gjessing
21.02.2012
Vårt mål er at landsstyremøtene skal være en spennende møteplass som kan gi inspirasjon, engasjement og påfyll både for landsstyredelegater og øvrige deltakere. På Legeforeningens landsstyremøter...
Hege Gjessing
18.09.2012
Ny fastlegeforskrift er på plass og blir gjeldende fra nyttår. Det er en forskrift Legeforeningen stiller seg bak. Siden 2001 har Norge hatt en velfungerende fastlegeordning, og det er ikke uten...
Hege Gjessing
29.05.2012
Politikerne ønsker ofte å prioritere viktige fagområder, men nedprioriterer sjelden noe. I praksis er det derfor kvaliteten som nedjusteres. Likeverdige helsetjenester til alle er et hovedprinsipp i...
Hege Gjessing
24.01.2012
Forslag til ny fastlegeforskrift er ute på høring. Den er spekket med gode intensjoner, men er ikke et intensjonsdokument. Den er et sett med juridisk bindende regler som vil bidra til å svekke...
Hege Gjessing
12.06.2012
Vi jobber i en kompleks virkelighet hvor det blir vanskeligere for hver enkelt å ha den fulle og hele oversikt. Skal vi vite om kvaliteten er på topp trenger vi oppdaterte retningslinjer, god og...
Hege Gjessing
12.11.2012
Min gode venn veiver med espressokoppen og sier «Det dummeste vi gjorde var å lage slagordet «Pasienten i sentrum»». Jeg blir usikker på hvordan jeg skal reagere og velger derfor et åpent, avventende...
Hege Gjessing
30.10.2012
Det er gledelig at bedre slagbehandling er et satsingsområde i forslag til statsbudsjett for 2013. Bedre behandling og mindre variasjon i behandlingstilbudet mellom sykehus og regioner, gir økt...
Hege Gjessing
07.02.2012
Spørsmålet om legers lojalitetsplikt og ytringsfrihet har blitt belyst gjentatte ganger, men det er på nytt behov for en kommentar om dette. Nylig leste vi nok en gang i avisen om en kollega som ble...
Hege Gjessing
27.03.2012
Når det igjen er avslørt økonomisk motivert ventelistetriksing, er det på tide å se nøye på om det er samsvar mellom pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser i sykehusene. Nylig ble det avslørt at...
Hege Gjessing
06.03.2012
Det er på tide å gjenta budskapet om at det ikke er akseptabelt at mer enn 90% av legene som spesialiserer seg har midlertidige ansettelser. Det er gått ett år og seks måneder siden helseminister...