Hege Gjessing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Gjessing

Hege Gjessing
20.09.2011
I Norge er det svært sjelden at ulykker og katastrofer krever mange menneskeliv. Det som skjedde på Utøya i sommer utpeker seg som et absolutt unntak i vår historie. Vi har aldri sett noe liknende...
Hege Gjessing
04.10.2011
Vi er helsetjenestens viktigste ressurs. Kunnskapen vi besitter, jakten på å forstå mer, ønsket om å hjelpe stadig flere, driver helsetjenesten fremover. Hva er det som skal til for at vi sammen skal...
Hege Gjessing
29.11.2011
God kommunikasjon forbedrer kvaliteten i diagnostisering og behandling av pasientene – og gir økt arbeidsglede. Doktordisputaser er fantastiske. Det er en stor opplevelse å se kolleger og venner...
Hege Gjessing
18.10.2011
Medisinens vesen er forandring og utvikling. En velfungerende helsetjeneste må også alltid være endringsvillig. Men er de forandringer som nå gjøres til beste for pasientbehandlingen? Det tar tre...
Hege Gjessing
15.11.2011
Rammene rundt legeyrket burde stimulere til at vi bruker all vår energi på pasientbehandling, forskning og medisinsk faglig ledelse. Slik er det ikke. Legeforeningen er en fantastisk konstruksjon: vi...
Hege Gjessing
06.09.2011
Hva kjennetegner den norske legestand anno 2011? Jeg vil si at det er stolthet og drivkraft. Vår stolthet er vårt høye faglige nivå, vår drivkraft er utvikling og forbedring. Legeforeningen er norske...
Hege Gjessing
13.12.2011
Legeforeningens mål med satsingsområdene er at vi skal gjøre en merkbar forskjell – til det bedre. Pasienter i Norge skal ha så god behandling som mulig. For å få det til, må faget utvikles...
Hege Gjessing
01.11.2011
Utprøving, dialog og bruk av avtaler i forkant kunne ha gitt samhandlingsreformen et bedre utgangspunkt. Men nå er tiden inne til å se fremover. Hovedgrepene i samhandlingsreformen skal tre i kraft...
Hege Gjessing
06.05.2011
Legeforeningen bør være en sterk og samlet forening, en pådriver i de helsepolitiske prosessene og synlig i samfunnsdebatten. Foto Marc Cabot Min visjon for Den norske legeforening er en sterk og...
Hege Gjessing
02.10.2012
Det er tvilsomt om aktivitetsmål basert på telling av pasienter gir riktig prioritering og god kvalitet. Mye tyder på at både pasientbehandling og arbeidsmiljø blir dårligere. Regjeringen.no skrev...
Hege Gjessing
16.10.2012
Det er lenge siden det har vært mer spennende for oss å få ny helseminister. Jonas Gahr Støre er en kunnskapsrik og populær politiker, og var høyre hånd til Gro Harlem Brundtland da hun ledet Verdens...
Hege Gjessing
26.06.2012
Det er grytidlig morgen. Venus-passasjen er forbi for denne gang og verdens raskeste mann har ennå ikke løpt 100-meteren på Bislett. Sommeren nærmer seg nok en gang, lyst, men langsomt. Kaffen er enn...
Hege Gjessing
04.09.2012
22. juli-kommisjonen har levert en svært god rapport. Det er et eksempel til etterfølgelse at det lages en så velskrevet rapport om et tema som er så viktig, og på mange måter vanskelig...
Hege Gjessing
17.04.2012
Svært mange mennesker lider daglig på grunn av andres eller eget alkoholmisbruk. Alkohol er en av de fire store risikofaktorene som står for den eksplosive utviklingen av livsstilsykdommer på...
Hege Gjessing
21.02.2012
Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. Står vi nå overfor en utvikling mot et mer todelt helsevesen? Legeforeningen vil at Norge skal ha en...
Hege Gjessing
15.05.2012
Grunnkurs i allmennmedisin må avlyses og det er færre søkere til ledige fastlegestillinger. Dette er bekymringsmeldinger vi nå mottar, og vi tolker det som en følge av den usikkerheten forslaget til...
Hege Gjessing
21.02.2012
Vårt mål er at landsstyremøtene skal være en spennende møteplass som kan gi inspirasjon, engasjement og påfyll både for landsstyredelegater og øvrige deltakere. På Legeforeningens landsstyremøter...
Hege Gjessing
18.09.2012
Ny fastlegeforskrift er på plass og blir gjeldende fra nyttår. Det er en forskrift Legeforeningen stiller seg bak. Siden 2001 har Norge hatt en velfungerende fastlegeordning, og det er ikke uten...
Hege Gjessing
29.05.2012
Politikerne ønsker ofte å prioritere viktige fagområder, men nedprioriterer sjelden noe. I praksis er det derfor kvaliteten som nedjusteres. Likeverdige helsetjenester til alle er et hovedprinsipp i...
Hege Gjessing
24.01.2012
Forslag til ny fastlegeforskrift er ute på høring. Den er spekket med gode intensjoner, men er ikke et intensjonsdokument. Den er et sett med juridisk bindende regler som vil bidra til å svekke...