Hege Gjessing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Gjessing

Hege Gjessing
06.09.2011
Hva kjennetegner den norske legestand anno 2011? Jeg vil si at det er stolthet og drivkraft. Vår stolthet er vårt høye faglige nivå, vår drivkraft er utvikling og forbedring. Legeforeningen er norske...
Hege Gjessing
13.12.2011
Legeforeningens mål med satsingsområdene er at vi skal gjøre en merkbar forskjell – til det bedre. Pasienter i Norge skal ha så god behandling som mulig. For å få det til, må faget utvikles...
Hege Gjessing
01.11.2011
Utprøving, dialog og bruk av avtaler i forkant kunne ha gitt samhandlingsreformen et bedre utgangspunkt. Men nå er tiden inne til å se fremover. Hovedgrepene i samhandlingsreformen skal tre i kraft...
Hege Gjessing
06.05.2011
Legeforeningen bør være en sterk og samlet forening, en pådriver i de helsepolitiske prosessene og synlig i samfunnsdebatten. Foto Marc Cabot Min visjon for Den norske legeforening er en sterk og...
Hege Gjessing
20.09.2011
I Norge er det svært sjelden at ulykker og katastrofer krever mange menneskeliv. Det som skjedde på Utøya i sommer utpeker seg som et absolutt unntak i vår historie. Vi har aldri sett noe liknende...
Hege Gjessing
04.10.2011
Vi er helsetjenestens viktigste ressurs. Kunnskapen vi besitter, jakten på å forstå mer, ønsket om å hjelpe stadig flere, driver helsetjenesten fremover. Hva er det som skal til for at vi sammen skal...
Hege Gjessing
29.11.2011
God kommunikasjon forbedrer kvaliteten i diagnostisering og behandling av pasientene – og gir økt arbeidsglede. Doktordisputaser er fantastiske. Det er en stor opplevelse å se kolleger og venner...
Hege Gjessing
18.10.2011
Medisinens vesen er forandring og utvikling. En velfungerende helsetjeneste må også alltid være endringsvillig. Men er de forandringer som nå gjøres til beste for pasientbehandlingen? Det tar tre...
Hege Gjessing
15.11.2011
Rammene rundt legeyrket burde stimulere til at vi bruker all vår energi på pasientbehandling, forskning og medisinsk faglig ledelse. Slik er det ikke. Legeforeningen er en fantastisk konstruksjon: vi...
Hege Gjessing
07.02.2012
Spørsmålet om legers lojalitetsplikt og ytringsfrihet har blitt belyst gjentatte ganger, men det er på nytt behov for en kommentar om dette. Nylig leste vi nok en gang i avisen om en kollega som ble...
Hege Gjessing
27.03.2012
Når det igjen er avslørt økonomisk motivert ventelistetriksing, er det på tide å se nøye på om det er samsvar mellom pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser i sykehusene. Nylig ble det avslørt at...
Hege Gjessing
06.03.2012
Det er på tide å gjenta budskapet om at det ikke er akseptabelt at mer enn 90% av legene som spesialiserer seg har midlertidige ansettelser. Det er gått ett år og seks måneder siden helseminister...
Hege Gjessing
27.11.2012
For å kunne forbedre må man rette oppmerksomheten mot de områdene der utfordringene er størst. I dag er Sykehus-Norges største utfordring situasjonen i hovedstadsområdet. Lars Vorland er direktør i...
Hege Gjessing
11.12.2012
Når man klarer å få til god forebygging i det liberale New York, må vi kunne få det til i Norge også. Desember er vakker med mørketid, julelys og lyden fra julekonserter. Middagene er gode og tunge...
Hege Gjessing
30.04.2012
Den enkelte lege føler et sterkt ansvar for å være faglig god og oppdatert. Som lege står du hver dag ansikt til ansikt med mennesker som har behov for hjelp fordi helsen har sviktet. Mange trenger...
Hege Gjessing
21.08.2012
Jeg skulle gjerne blitt rådet til å reise ut. Det er enormt berikende å bli kjent med mennesker fra andre land og å se andre måter å gjøre ting på. «Høsten er den beste arbeidstiden,» sa min...
Hege Gjessing
07.08.2012
Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt å opprette en spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Nye spesialiteter er sjeldne og dette, som er et gjennomslag for oss, er derfor en gledelig...
Hege Gjessing
02.10.2012
Det er tvilsomt om aktivitetsmål basert på telling av pasienter gir riktig prioritering og god kvalitet. Mye tyder på at både pasientbehandling og arbeidsmiljø blir dårligere. Regjeringen.no skrev...
Hege Gjessing
16.10.2012
Det er lenge siden det har vært mer spennende for oss å få ny helseminister. Jonas Gahr Støre er en kunnskapsrik og populær politiker, og var høyre hånd til Gro Harlem Brundtland da hun ledet Verdens...
Hege Gjessing
26.06.2012
Det er grytidlig morgen. Venus-passasjen er forbi for denne gang og verdens raskeste mann har ennå ikke løpt 100-meteren på Bislett. Sommeren nærmer seg nok en gang, lyst, men langsomt. Kaffen er enn...