Hege Gjessing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Gjessing

Hege Gjessing
27.11.2012
For å kunne forbedre må man rette oppmerksomheten mot de områdene der utfordringene er størst. I dag er Sykehus-Norges største utfordring situasjonen i hovedstadsområdet. Lars Vorland er direktør i...
Hege Gjessing
11.12.2012
Når man klarer å få til god forebygging i det liberale New York, må vi kunne få det til i Norge også. Desember er vakker med mørketid, julelys og lyden fra julekonserter. Middagene er gode og tunge...
Hege Gjessing
30.04.2012
Den enkelte lege føler et sterkt ansvar for å være faglig god og oppdatert. Som lege står du hver dag ansikt til ansikt med mennesker som har behov for hjelp fordi helsen har sviktet. Mange trenger...
Hege Gjessing
21.08.2012
Jeg skulle gjerne blitt rådet til å reise ut. Det er enormt berikende å bli kjent med mennesker fra andre land og å se andre måter å gjøre ting på. «Høsten er den beste arbeidstiden,» sa min...
Hege Gjessing
07.08.2012
Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt å opprette en spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Nye spesialiteter er sjeldne og dette, som er et gjennomslag for oss, er derfor en gledelig...
Hege Gjessing
02.10.2012
Det er tvilsomt om aktivitetsmål basert på telling av pasienter gir riktig prioritering og god kvalitet. Mye tyder på at både pasientbehandling og arbeidsmiljø blir dårligere. Regjeringen.no skrev...
Hege Gjessing
16.10.2012
Det er lenge siden det har vært mer spennende for oss å få ny helseminister. Jonas Gahr Støre er en kunnskapsrik og populær politiker, og var høyre hånd til Gro Harlem Brundtland da hun ledet Verdens...
Hege Gjessing
26.06.2012
Det er grytidlig morgen. Venus-passasjen er forbi for denne gang og verdens raskeste mann har ennå ikke løpt 100-meteren på Bislett. Sommeren nærmer seg nok en gang, lyst, men langsomt. Kaffen er enn...
Hege Gjessing
04.09.2012
22. juli-kommisjonen har levert en svært god rapport. Det er et eksempel til etterfølgelse at det lages en så velskrevet rapport om et tema som er så viktig, og på mange måter vanskelig...
Hege Gjessing
17.04.2012
Svært mange mennesker lider daglig på grunn av andres eller eget alkoholmisbruk. Alkohol er en av de fire store risikofaktorene som står for den eksplosive utviklingen av livsstilsykdommer på...
Hege Gjessing
21.02.2012
Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. Står vi nå overfor en utvikling mot et mer todelt helsevesen? Legeforeningen vil at Norge skal ha en...
Hege Gjessing
23.04.2013
Skal norske sykehus komme ut av styringskrisen de er i, trengs det både organisatoriske grep og mer penger til nødvendige investeringer «Norske sykehus er ofre for en styringskrise» Dette er...
Hege Gjessing
20.08.2013
Helsetjenesten trenger gode ledere. Legeforeningen ønsker flere legeledere og mer beslutningsmyndighet til pasientnære ledere. Legeforeningen har utviklet et nytt lederkurs som jeg håper blir en...
Hege Gjessing
06.08.2013
Myndighetene har et særskilt ansvar for å sikre at nyutdannete leger blir satt raskt i stand til å bli en del av det naturlige arbeidsmarkedet. Antallet stillinger for turnusleger må derfor økes. For...
Hege Gjessing
01.10.2013
Det har lenge vært kø til turnuslegestillinger, og det er også behov for flere leger og legespesialister innenfor flere fag de nærmeste årene. Utdanning må planlegges i et langt tidsperspektiv. Det...
Hege Gjessing
01.10.2013
Lite har skjedd siden helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for tre år siden lovet at faste stillinger skal være hovedregelen for alle sykehusleger. Nylig fortalte en kollega om sin usikre...
Hege Gjessing
15.10.2013
Nylig ble den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem og stafettpinnen overtas nå av de borgerlige. Om kort tid vil de legge frem sitt budsjettforslag. Helsesektoren formes i stor...
Hege Gjessing
25.06.2013
Sommeren er her. Ute er det lyst og blomstrete og tiden er inne for å roe ned og ta en pust i bakken. Postgirobygget har gitt ut nok en sommerplate og den kalde våren gjør at jordbærene er sent ute...
Hege Gjessing
25.06.2013
Jeg visste veldig tidlig at jeg hadde lyst til å bli lege. Allerede på ungdomsskolen planla jeg fagene på videregående skole for å komme inn ved studiet. Det var for meg ikke noe annet alternativ...
Hege Gjessing
10.12.2013
Nå er det på tide med nye og grundige debatter om screening for prostatakreft. Flere og flere menn ønsker å kjenne sin PSA. Når jeg skriver dette, har vi akkurat rundet årets mannedag. Den...