Kjære studenter, hjertelig velkommen!

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeyrket er meningsfullt og viktig. Medisinstudiet er spennende. Vi ønsker å bidra til at studentene får en så nyttig og interessant studietid som mulig.

  Yrket dere har valgt er meningsfullt og viktig. Medisinstudiet er spennende. På en av mine første dager som student fikk vi følgende råd fra kateteret: «ikke jobb for mye, ikke jobb for lite, jobb akkurat passe». Rådet er overraskende godt, fordi det er en påminnelse om å finne en riktig balanse. Livet blir enklere og bedre på den måten.

  Legeforeningen ønsker dere alle hjertelig velkommen, både som medlemmer og tillitsvalgte. Vi har en svært høy medlemsoppslutning blant både leger og studenter. Vi er stolte av det, men tar det ikke for gitt. For at alle studenter i enda større grad skal oppleve å være en viktig del av Legeforeningen, vil vi satse mer på grunnutdanningen i tiden fremover.

  Prosjektet vårt om grunnutdanning startet sist vinter, under ledelse av Marit Halonen Christiansen, sentralstyremedlem og tidligere leder i Yngre legers forening. Temaet ble diskutert på Legeforeningens landsstyremøte i mai, med stort engasjement. Engasjementet vitner om hvor viktig grunnutdanningen er – også for oss som ikke lenger er studenter. På nyåret kommer en rapport som skal beskrive Legeforeningens mål og visjoner for grunnutdanningen. Etter høringsrunde i foreningen starter arbeidet med å få gjennomslag for målene våre.

  På landsstyremøtet ble det gjort en uformell test på hva forsamlingen mente om kjønnskvotering, for å få flere gutter inn på studiet. Stemningen for dette var lav. Uavhengig av kjønn vil det være behov for mange leger i årene fremover. I dag utdanner Norge kun ca. 60 prosent egne leger. Legeforeningens syn er at det er verdifullt at noen studerer også får erfaring fra andre land, men at Norge i større grad bør være selvforsynt med leger. Vi vil derfor jobbe for at andelen økes til 80 prosent.

  Norske studenter er fornøyde med mye, men mange mener kvaliteten på undervisningen bør bli bedre og jevnere. En måte å oppnå det på er ved standardisering av undervisningen, med økt bruk av pasienter med noenlunde like sykdomstilfeller. For å få nok pasienter kan man bruke skuespillere i tillegg til ekte pasienter. Simulatortrening kan også brukes mye mer enn i dag og vil skape økt faglig trygghet.

  De medisinske fakultetene har vedtatt å innføre nasjonal eksamen. Det er delte meninger om dette i foreningen. Gruppen som jobber med rapporten, mener en slik eksamen kan være bra, hvis kvaliteten er høy nok. Nasjonale læringsmål for studiet er i så fall en forutsetning slik at alle vet hva som kreves av dem til slutt. Skal et system med nasjonal eksamen fungere kreves opplæring i hvordan en enklest mulig kan finne og kvalitetssikre kunnskap. Det siste vil være svært nyttig for hele yrkeslivet.

  Dette var bare en liten smakebit. Mer kommer. Vi ønsker å bidra til at dere får en så nyttig og interessant studietid som mulig. I tillegg er det viktig å ha det gøy. Det kan du for eksempel ha som tillitsvalgt. (Vi er selvsagt åpne for at det også finnes en del andre kilder til akkurat det).

  Hell og lykke med studieårene ønskes dere alle!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media