Håvard Bentsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard Bentsen

Håvard Bentsen
15.11.2007
Kompleksiteten i psykosebehandling tilsier at vi trenger et stort utvalg antipsykotika. Et standardvalg basert mest på kostnader, slik Helse- og omsorgsdepartementet legger opp til, vil svekke...
Ole A. Andreassen, Håvard Bentsen
22.01.2004
Pasienter med schizofreni har 2 – 3 ganger så stor dødelighet som normalbefolkningen, og gjennomsnittlig levealder er 10 – 20 % lavere ( 1 ). To tredeler av overdødeligheten har naturlige årsaker, og...
Håvard Bentsen
25.09.2003
Psykoedukativ familiebehandling (på engelsk oftest kalt «family intervention») oppstod i løpet av 1970-årene som ledd i behandlingen av schizofreni. En rekke faktorer bidrog til dette. Familiene...
Birgitte Boye, Håvard Bentsen, Ulrik Malt
30.06.2000
Statens helsetilsyn har nylig gitt ut et hefte om koordinering av psykososialt arbeid for personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser (1). I heftet blir ”case management” som metode...
Gudrun Høiseth, Håvard Bentsen
07.02.2012
Etterlevelse er et stort problem ved bruk av antipsykotiske legemidler. Derfor ble det i 1960-årene utviklet depotinjeksjoner. Ved å redusere vannløseligheten betydelig har man oppnådd at...
Håvard Bentsen
02.09.2014
Koenen, Karestan C. Rudenstine, Sasha Susser , Ezra A life course approach to metal disorders 324 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 45 ISBN 978-0-19-965701-8 Dette er en...