Harvei S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harvei S

Harvei S
10.10.1999
Sammendrag Norge har både høy insidens og høy dødelighet av prostatakreft. Kosthold, hormonelle, kjemiske og genetiske forhold er knyttet til økt sykdomsrisiko. Det er usikkert om bruk av alkohol og...
Berner A, Skjørten FJ, Harvei S
20.09.1998
Sammendrag Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring bør inngå som en integrert del av rutinevirksomheten ved patologilaboratoriene. De senere års økte krav til effektivitet gjør at det blir mindre...
Otnes B, Harvei S, Fosså SD
10.06.1996
Betydningen av prostataspesifikt antigen Sammendrag Ved Bærum sykehus økte antallet nye tilfeller av prostatakreft fra 65 i 1991 til 102 i 1994. Ved gjennomgåelse av kliniske data finner vi tendens...
Harvei S, Tretli S, Hagen S
28.02.1996
Sammendrag Mens insidens av prostatakreft i landets regioner har steget hele tiden siden kreftregistreringen begynte i 1950-årene, har den fra 1970-årene vist en nedadgående tendens for hovedstaden...