Prostatakreftens epidemiologi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norge har både høy insidens og høy dødelighet av prostatakreft. Kosthold, hormonelle, kjemiske og genetiske forhold erknyttet til økt sykdomsrisiko. Det er usikkert om bruk av alkohol og tobakk innebærer økt risiko. Prostatakreft er nåden vanligste kreftform her i landet, med over 2400 nye tilfeller årlig. Median alder ved diagnose er 74-75 år.Insidensen har økt jevnt i etterkrigsårene, og det har vært en fordobling av antall registrerte tilfeller i løpet av20-25 år. Dødeligheten av prostatakreft i Norge er høyest i Norden og blant de høyeste i verden; omtrent 55-60% avpasientene dør av sin sykdom. I vårt land er det lavere insidens i de tre nordlige fylkene, ellers varierer insidensenmellom fylkene med forskjellene i diagnostisk praksis. Etter innføring av PSA-undersøkelse i serum omkring 1990 økteantall registrerte tilfeller raskere enn før, vesentlig fordi mange tilfeller ble diagnostisert tidligere.Prostatakarsinom er ofte en langsomtvoksende tumor som i lang tid kan være uten kliniske symptomer. Latent karsinom iprostata er funnet uventet ved obduksjon hos 30-35% av menn over 50 år. Forebyggende tiltak mot prostatakreft er i dagikke praktisk helsepolitikk, selv om spesifikke kostholds- og livsstilsråd trolig ville kunne redusere risikoen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media