Harald Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Steen

Johan Emil Lange, Norvald Langeland, Lars B. Skogland, Harald Steen
26.02.2009
Thomas Christian Wyller døde 17. desember 2008, 91 år gammel. Han startet sine medisinstudier før den annen verdenskrig, men flyktet til Sverige under krigen og deltok derfra i motstandskampen som...
Ingjald Bjerkreim*, Harald Steen
20.02.2003
Artrose i hofteledd inndeles i primær artrose, der årsaksforholdene ikke er klarlagt, og sekundær artrose, der en underliggende årsak som medfødt hofteluksasjon, Calvé-Legg-Perthes sykdom, brudd og...
Ingjald Bjerkreim*, Harald Steen
10.08.2002
Rygglidelser forekommer hyppig hos begge kjønn og er årsaken til fravær i arbeidslivet hos en meget stor del av de personer som til enhver tid går sykmeldte, er på attføring eller får uføretrygd, og...
Ingjald Bjerkreim*, Harald Steen
30.10.2001
Norsk Pasientskadeerstatning ble startet som en prøveordning 1.1. 1988. Formålet er å gi erstatning for fysiske skader påført pasienter i offentlige somatiske sykehus, poliklinikker og i ambulanser...
Ingjald Bjerkreim*, Harald Steen
30.10.2001
I tidsrommet 1993 – 99 ble det ved Norsk Pasientskadeerstatning gjort ansvarsvedtak i 4 041 ortopediske klagesaker (1). 39 % fikk medhold ved første behandling og ytterligere 2 % etter klage. Det...