Harald Schrader

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Schrader

Harald Schrader, Jan Aasly, Thomas Bøhmer
21.08.2017
Vi takker Næss & Steen for at de setter søkelyset på de bekymringer som leger har, når de åpent skal stille en diagnose som tilsier at pasienten simulerer og snakker usant. De stusser også over...
Harald Schrader, Jan O. Aasly, Thomas Bøhmer
23.05.2017
Munchausen syndrome does not fall into the category of an ordinary somatic, psychological or psychosomatic illness, and its identification, diagnosis and treatment present an unusually great...
Harald Schrader, Jan O. Aasly, Thomas Bøhmer
23.05.2017
Münchhausens syndrom passer ikke inn i en vanlig somatisk, psykisk eller psykosomatisk sykdomsforståelse og representerer en usedvanlig stor utfordring med henblikk på identifisering, diagnostisering...
Trond Sand, Harald Schrader
08.10.2009
Narkolepsi er den best kjente årsak til økt søvntrang (hypersomni). De klassiske symptomene er anfall med innsovning på dagtid og unormal nattesøvn, katapleksi (tap av muskeltonus utløst av sinne,...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner, Robert Ferrari
20.05.2002
En av forfatterne (LJS) publiserte i 1996 en oversiktsartikkel om vår viten om det kroniske nakkeslengsyndrom, basert på de til da tilgjengelige epidemiologiske, kliniske og eksperimentelle studier (...
Guttorm Eldøen*, Lars Thomassen, Hans-Jørgen Johnsen, Harald Schrader, Gunnar Moen
20.09.2001
Akutt hjerneinfarkt med okklusjon i a. basilaris er en alvorlig tilstand forbundet med høy letalitet og betydelig sekvele. Behandlingsalternativene til nå har hatt liten effekt. Intravenøs...
Lisbeth Tranebjærg, Harald Schrader, Juha Paloneva
30.10.2000
Harald Schrader og medarbeidere presenterer i en artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2000 en familie med en sjelden autosomal recessiv sykdom, som kalles polycystisk lipomembranøs osteodysplasi med...
Harald Schrader, Nevrologisk avdeling, Ragnhild Telnes Lund, Tore B. Halvorsen, Kjell-Morten Møen, Unni Bergan
10.09.2000
Polycystisk lipomembranøs osteodysplasi med skleroserende leukoencefalopati (PLO-SL) ble i begynnelsen av 1970-årene for første gang nærmere beskrevet av Nasu og medarbeidere i Japan og av Hakola i...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner
11.03.2010
Det er forunderlig at anatomen Per Holck bruker en oversiktsartikkel om cervikalcolumnas anatomi til å spekulere omkring et organisk substrat for langtidsfølger etter nakkesleng ( 1 ). De fleste som...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner
26.08.2010
Thorleif Næss forsøker i sitt innlegg i Tidsskriftet nr. 12/2010 ( 1 ) nærmest å frata nevrologer autorisasjonen til å opptre som sakkyndige i nakkeslengsaker. Vi har ingen problemer med at Næss ikke...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner
21.10.2010
Vi må innrømme at vi leser Sven Knagenhjelms innlegg i Tidsskriftet nr. 19/2010 i den pågående nakkeslengdebatten på bakgrunn av hans virke som erstatningsadvokat ( 1 ). Vi tror dette også må være...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner
21.01.2011
Erstatningsadvokat Knagenhjelm skriver i Tidsskriftet nr. 24/2010 at den prospektive nakkeslengsstudien fra 1999 er blitt kritisert ( 1 ), men kan fortsatt ikke vise til detaljert kritikk i et...
Harald Schrader
12.06.2012
I Tidsskriftet nr. 6/2012 kommer advokat Stein Chr. Hexeberg, som sin kollega Sven Knagenhjelm i 2010, med påstanden om at Litauen-studiene (der man undersøkte følgetilstander etter nakkesleng) skal...