Harald H. Drøsdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald H. Drøsdal

Harald H. Drøsdal
14.08.2003
Det er betryggende å vite at Legeforeningen i noen år har vært klar over at eldre listepasienter gir en mer krevende arbeidsuke enn yngre og at per capita-tilskuddet for personer over 50 – 60 år...
Harald H. Drøsdal
03.04.2003
I grunnlagsmaterialet fra Aplf for avstemmingen om listesystemet (fastlegeordningen) gikk det frem at en «normalpraksis» var en liste på 1 500 betjent med ca. 28 timers åpningstid i uken. Dette...
Harald H. Drøsdal
20.06.2002
I Tidsskriftet nr. 11/2002 kommer leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Kjell Maartmann Moe, med følgende påstand: ”I stedet for å sykmelde folk sjablonaktig, skal legen vurdere om...
Harald H. Drøsdal
03.03.2005
I sin artikkel om prostataspesifikt antigen (PSA-test) i Tidsskriftet nr. 22/2004 ( 1 ) reiser Inger Norderhaug og medarbeidere langt flere spørsmål enn de gjør forsøk på å besvare. Den viktigste...
Harald H. Drøsdal
19.05.2005
Jeg takker Inger Natvig Norderhaug for svar på mitt innlegg i Tidsskriftet nr. 5/2005 om PSA-testing ( 1 , 2 ). Hva som er tilfredsstillende behandling for hvilken som helst kreftsykdom, vil være...