Hans Petter Schjønsby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Petter Schjønsby

Hans Petter Schjønsby
14.05.2009
AV., Larssen Den siste stadsfysikus Minner og erfaringer. 311 s, ill. Molde: HelPed, 2008. Pris NOK 395 ISBN 978-82-992815-4-6 Arne Victor Larssen (f. 1938) har et langt og variert yrkesliv bak seg...
Hans Petter Schjønsby
11.09.2003
Helge Eivind, Torp Helter i dåd og død på finsk jord 92 s, ill. Vallset: Oplandske Bokforlag, 2002. Pris NOK 120 ISBN 82-7518-098-8 Mange eldre kolleger vil nok huske finlandskrigen i 1939 – 40, med...
Hans Petter Schjønsby
10.12.2002
I bygdeboken for Rendalen skriver Jacob Breda Bull at «Ved Siden av Spekeflesket var i Rendalen ogsaa Rakfisken med sin halvt berusende Smak av Gjæring en yndet Lækkerbisken. Rakfisken, hvortil de...
Hans Petter Schjønsby
10.01.2001
Moderniseringen av Norge begynte i et samfunn som var preget av en sterk befolkningsvekst etter napoleonskrigene. Antall innbyggere økte med to tredeler fra 1815 til 1855. Landet hadde ikke økonomi...
Hans Petter Schjønsby
16.12.2010
Christian Lintrup (1768 – 1844) var amtsfysikus i Hedemarkens amt fra 1800 til 1831 og tilhørte den generasjon norske offentlige leger som var med på å bygge opp og sette preg på sin samtids...
Hans Petter Schjønsby
13.12.2011
Iversen, Trine Grønn Legeblikk på lekfolk Medisinalberetninger 1855 – 1900 fra Lurøy legedistrikt, med Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna. 270 s, ill. Stavanger: Hertervig Akademisk, 2011. Pris NOK 270...
Hans Petter Schjønsby, Erik Arnesen, Kristen Riddervold
14.01.2014
Kari Noer Kari Noer født Horn er død etter lengre tids sykdom, 79 år gammel. Hun tok artium på Vestheim skole i Oslo i 1953 og ble ferdig lege i 1959. Etter variert tjeneste ved sykehus og i...
Hans Petter Schjønsby
14.10.2014
Overgangen fra bruk av opiumsdråper til opioider som morfin og injeksjonssprøyter fra midten av 1800-tallet er godt dokumentert, både fra Tyskland, England og USA. I Norge er dette lite dokumentert,...