Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kari Noer født Horn er død etter lengre tids sykdom, 79 år gammel. Hun tok artium på Vestheim skole i Oslo i 1953 og ble ferdig lege i 1959. Etter variert tjeneste ved sykehus og i distriktshelsetjenesten avsluttet hun sin karriere som distriktslege, senere kommunelege i Brandval i Kongsvinger kommune. Kari var gift med kirurgen Tore Noer og etterlater seg fire barn, og den eldste har fulgt i hennes fotspor.

  Skjult i denne kortfattede levnetsbeskivelsen er også historien om et rikt legeliv og om et levende og samfunnsengasjert menneske. Kanskje mer enn noe annet var det Karis skapende og årelange arbeid med etableringen av Gammeldoktoren, dette enestående minnesmerket over landslegens liv og virke i generasjonene før oss, som har karakterisert henne best.

  Det begynte i Brandval, der Kari ble kjent med distriktslege Lorentz Bulls enke Julie. Lorentz Bull (1879 – 1964) var distriktslege i Brandval fra 1916 til 1948, og fru Bull ba Kari om råd om hva hun skulle gjøre med den betydelige samling instrumenter og utstyr fra mannens mangeårige praksis.

  Dette fenget. Legeforeningen skulle runde 100 år noe senere. Kari satte i gang en prosess som skulle ende som et monument – ikke bare over de gamle landslegene, men også over Kari selv, hennes pågangsmot, idérikdom og ikke minst gennomføringsevne. Og hun valgte de helt riktige samarbeidspartnerne, Legeforeningen og selvsagt Glomdalsmuseet med museumsfaglig kompetanse. Samtidig samlet hun rundt seg en gruppe av kunnskapsrike og handlekraftige personer som bisto henne.

  Med dette initiativet og med bakgrunn i Bulls’ samling kunne Legeforeningen i 1986 åpne sin 100-årsjubileumsutstilling på Glomdalsmuseet. Utstillingen var så vellykket at foreningens daværende president, den dynamiske Bengt-Lasse Lund, umiddelbart proklamerte at den måtte bli permanent – vel å merke med Legeforeningens støtte.

  Så var det på’n igjen for Kari og hennes folk og museet. Samarbeidet ble utvidet og fortsatte, slik at helseminister Werner Christie sommeren 1993 kunne åpne Glomdalsmuseets faste utstilling Gammeldoktoren. Siden har utstillingen vokst, og den er i dag en av museets hovedattraksjoner. I form og tema er Gammeldoktoren for øvrig unik for Nord-Europa. Samtidig har en av Karis kongstanker om å etablere et medisinhistorisk og kulturhistorisk miljø rundt Gammeldoktoren slått rot og begynt å utvikle seg. Om det vitner de omfattende medisin- og kulturhistoriske seminarene på Glomdalsmuseet i 2001 og 2011.

  4.10. 2005 avsluttet Kari Noer den offisielle delen av sin mangeogtjueårige ledelse av Gammeldoktoren, på mange måter hennes livsverk. Hun er nå gått ut av tiden, men har satt spor som alltid vil bli stående.

  På vegne av Gammeldoktoren

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media