Hanne-Merete Eriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for resistens- og infeksjonsforbygging

Folkehelseinstituttet

Hun har hatt ansvar for analyse og tolking av data, litteratursøk og utarbeiding/revisjon av manuset.

Hanne-Merete Eriksen er ph.d. og avdelingsdirektør. Hennes avdeling har ansvar for overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk og -resistens i helseinstitusjoner.

Artikler av Hanne-Merete Eriksen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media