Hanne-Merete Eriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne-Merete Eriksen

Hanne-Merete Eriksen, Hege Line Løwer, Christian Tappert, Unni Fosse, Torni Myrbakk, Thale Cathrine Berg, Nina Kristine Sorknes, Inge Skråmm
17.09.2018
Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelser viser at til enhver tid har omtrent 7 % av de opererte i norske sykehus en infeksjon i operasjonsområdet ( 1 , 2 ). Infeksjoner i operasjonsområdet er...
Gunnar Skov Simonsen, Hanne-Merete Eriksen, Martin Steinbakk
13.11.2017
Antibiotikaresistens er fortsatt et lite problem i Norge. Det er likevel grunn til å være på vakt. Problemet med antibiotikaresistens må bekjempes både nasjonalt og globalt, både hos mennesker og dyr...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Hege Line Løwer, Siri Vangen, Reidar Hjetland, Hege Lundmark, Preben Aavitsland
26.03.2009
Årlig gjennomføres det om lag 9 000 keisersnitt i Norge ( 1 ). Andelen barn som blir født etter keisersnitt her i landet har økt fra 2 % i 1967 til 16 % i 2006 ( 2 , 3 ). Etter ethvert operativt...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Hege Line Løwer, Siri Vangen, Reidar Hjetland, Hege Lundmark, Preben Aavitsland
26.03.2009
About 9 000 caesarean sections are performed in Norway annually ( 1 ); the percentage of children delivered in this way increased from 2 % in 1967 to 16 % in 2006 ( 2 , 3 ). Complications may occur...
Hanne-Merete Eriksen, Bjørn G. Iversen, Preben Aavitsland
20.10.2002
Det er tidligere gjennomført fire landsomfattende prevalensundersøkelser i Norge (1 – 4). Disse har vist at opptil 9 % av pasientene i norske sykehus til enhver tid har en sykehusinfeksjon. Slike...
Hanne-Merete Eriksen, Petter Elstrøm, Stig Harthug, Per Espen Akselsen
30.06.2005
Den norske befolkningen er blant de eldste i verden. Andelen personer over 67 år har i Norge økt fra 7 % i 1930 til 14 % i slutten av 1990-årene. Dette innebærer at det i 1998 var ca. 185 000...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Inger Økland, Ellen Langen, Ylva Sandness, Anne Bødtker, Finn Egil Skjeldestad
29.11.2011
The frequency of caesarean sections in Norway increased from 2 % in 1967 to 17 % in 2009. More than 9 000 caesarean sections are now performed each year ( 1 , 2 ). One possible complication with...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen Blix
15.10.2013
The risk of developing an infection that ought to be treated with antibiotics is relatively high in the nursing home population, and the infections often entail serious consequences ( 1  –  3 ). From...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Inger Økland, Ellen Langen, Ylva Sandness, Anne Bødtker, Finn Egil Skjeldestad
29.11.2011
Keisersnittsfrekvensen i Norge økte fra 2 % i 1967 til 17 % i 2009. Det utføres nå over 9 000 keisersnitt hvert år ( 1 , 2 ). Én mulig komplikasjon ved keisersnitt er infeksjon i operasjonssår og/...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen Blix
15.10.2013
Risikoen for å utvikle en infeksjon som bør behandles med antibiotika er relativt høy i sykehjemspopulasjonen, og infeksjonene får ofte alvorlige konsekvenser ( 1  ...
Jørgen Bjørnholt, Oliver Kacelnik, Hanne-Merete Eriksen
26.01.2016
Vi har med interesse lest innlegget til Brustad & Walberg i Tidsskriftet nr. 20/2015 om lokal bruk av rapporter fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte...