Krukenbergs tumor

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Krukenbergs tumor er en metastatisk tumor til ovariet og i det vesentlige med utgangspunkt i ventrikkel- ellercoloncancer. Inntil 5% av samtlige ovarialkarsinomer antas å være Krukenbergs tumor. Tilstanden er muligens for litepåaktet. I bildediagnostisk sammenheng er så vel ultrasonografi som CT og MT aktuelle diagnostiske metoder, menultrasonografi synes å være den beste.

  I denne artikkelen presenteres en 48 år gammel kvinne med Krukenbergs tumor med utgangspunktet i en primærventrikkelcancer. Tumor i ovariet målte 9 x 14 cm og ble diagnostisert tre år etter at total gastrektomi bleutført.

  Ved gastrointestinal cancer hos kvinner bør bildediagnostisk undersøkelse av bekkenet inngå som ledd i bådepreoperativ utredning og postoperative kontroller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media