Krukenbergs tumor

Haakonsen M, Gudmundsen TE, Lilleng R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Krukenbergs tumor er en metastatisk tumor til ovariet og i det vesentlige med utgangspunkt i ventrikkel- eller coloncancer. Inntil 5% av samtlige ovarialkarsinomer antas å være Krukenbergs tumor. Tilstanden er muligens for lite påaktet. I bildediagnostisk sammenheng er så vel ultrasonografi som CT og MT aktuelle diagnostiske metoder, men ultrasonografi synes å være den beste.

I denne artikkelen presenteres en 48 år gammel kvinne med Krukenbergs tumor med utgangspunktet i en primær ventrikkelcancer. Tumor i ovariet målte 9 x 14 cm og ble diagnostisert tre år etter at total gastrektomi ble utført.

Ved gastrointestinal cancer hos kvinner bør bildediagnostisk undersøkelse av bekkenet inngå som ledd i både preoperativ utredning og postoperative kontroller.

Anbefalte artikler