Anomali som differensialdiagnose ved atlasfraktur

Haakonsen M, Gudmundsen TE, Østensen H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved mistanke om fraktur i kraniale avsnitt av cervikalcolumna er det ofte vanskelig å få tatt diagnostisk tilfredsstillende røntgenbilder. I tillegg må man være oppmerksom på de differensialdiagnostiske problemer som en del utviklingsanomalier av atlas kan gi. Problemet belyses ved hjelp av to pasienter som nylig var til undersøkelse ved vår avdeling.

Anbefalte artikler