Progestageners terminologi - en presisering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har av Mette Haase Moen blitt gjort oppmerksom på flere uheldige feil i tabell 1 i min artikkel om progestageners terminologi i Tidsskriftet nr. 9 - 21 (1). Tabellen er nå rettet i nettversjonen av artikkelen. Inndelingen ble gjort mer på grunnlag av når de ulike progestinene ble utviklet, mer enn den mest vanlige inndelingen i generasjoner.

  Det er viktig for meg å få presisert at det er andre generasjon av progestiner (levonorgestrel) som har den laveste dokumenterte tromboserisikoen brukt i kombinasjons-p-piller (2). Desogestrel (tredje generasjon) har høyere risiko enn det man kunne få inntrykk av tabellen og teksten i artikkelen.

  Selv om cyproteron ble utviklet tidlig på 1960-tallet, regnes det ikke som et førstegenerasjonsprogestin, men et antiandrogen med høyere tromboserisiko enn andregenerasjonsprogestiner (2). Etenogestrel (i p-stav) plasseres heller ikke typisk i noen generasjon, men er en aktiv metabolitt av tredjegenerasjonsprogestinet desogestrel (3). Norgestimat plasseres noen ganger i andre, andre ganger i tredje generasjon avhengig av kilde.

  Hovedpoenget i artikkelen var terminologien. Progestingenerasjonene og tromboserisiko ble tatt inn som et tilleggsmoment for å belyse kompleksiteten ytterligere. Jeg snublet i denne og beklager feilen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media