Rettelse: Progestageners terminologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 883.

  I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 883 skal Tabell 1 se slik ut:

  Tabell 1

  Eksempler på progestiner i de fire generasjonene.

  Generasjon

  Eksempler

  Første

  Noretindron

  Andre

  Levonorgestrel

  Tredje

  Desogestrel

  Fjerde

  Dienogest
  Drospirenon

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media